Τράπεζα Χανίων: Συγκροτήθηκε σε Σώμα το Δ.Σ.

Πρώτη καταχώρηση: Δευτέρα, 25 Οκτωβρίου 2021, 17:49
Τράπεζα Χανίων: Συγκροτήθηκε σε Σώμα το Δ.Σ.

Τη Δευτέρα 25 Οκτωβρίου 2021, συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε στις 24 Οκτωβρίου 2021 και συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

Πρόεδρος Δ.Σ.: Μαρακάκης Μιχαήλ
(εκτελεστικό μέλος πλήρους απασχόλησης)
Αντιπρόεδρος Δ.Σ.: Ανδρουλάκης Γεώργιος
                (εκτελεστικό μέλος πλήρους απασχόλησης)
Γραμματέας Δ.Σ.: Περιβολάκης Αλέξανδρος (εκτελεστικό μέλος)
Ταμίας Δ.Σ.: Φαραντάκης Γεώργιος (εκτελεστικό μέλος)

Μέλη Δ.Σ.:  Αποστολάκης Εμμανουήλ (εκτελεστικό μέλος)
                Αποστολάκης Σπυρίδων (εκτελεστικό μέλος)
Βάμβουκας Αναστάσιος (εκτελεστικό μέλος)
                Κουλιεράκης Ιωάννης (μη εκτελεστικό μέλος)
                Μαλανδράκης Ιωάννης (μη εκτελεστικό / ανεξάρτητο μέλος)
                Μπαουράκης Γεώργιος (μη εκτελεστικό / ανεξάρτητο μέλος)
                Ντοκάκης Δημήτριος (εκτελεστικό μέλος)
                Σπερελάκη Μαρία (μη εκτελεστικό / ανεξάρτητο μέλος)
                Χιωτάκης Ιωσήφ (με εκτελεστικό / ανεξάρτητο μέλος)

 

Τελευταία ενημέρωση: Δευτέρα, 25 Οκτωβρίου 2021, 17:49