ΤΧΣ: Κατέγραψε ζημιές 1,37 δισ. ευρώ για τη χρήση του 2018

Πρώτη καταχώρηση: Τετάρτη, 31 Ιουλίου 2019, 12:08
ΤΧΣ: Κατέγραψε ζημιές 1,37 δισ. ευρώ για τη χρήση του 2018

Πραγματοποιείται σήμερα στις 11.00 η γενική συνέλευση του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα που ανήρτησε στην ιστοσελίδα του το Ταμείο, αυτό κατέγραψε ζημιές της τάξεως των 1,37 δισ. ευρώ για τη χρήση του 2018, με βάση τις δημοσιευμένες οικονομικές του καταστάσεις.

Σύμφωνα με το Ταμείο, οι ζημιές είναι αποτέλεσμα της πτώσης των τραπεζικών μετοχών και της αποτίμησης σε εύλογη αξία της συμμετοχής του ΤΧΣ στις τράπεζες, από τις οποίες κατέγραψε ζημιά μέσω αποτελεσμάτων 1,16 δισ. ευρώ, ενώ ζημιά 235,5 εκατ. ευρώ κατέγραψε από την αποτίμηση των CoCos της Πειραιώς.

Οι παραπάνω ζημιές, σε συνδυασμό με τα περιορισμένα έσοδα από τις υπό εκκαθάριση τράπεζες, οδήγησαν σε απώλειες χρήσης 1,37 δισ. ευρώ.

Οι συσσωρευμένες ζημιές από τη ίδρυση του Ταμείου έως το τέλος του του 2018 ανήλθαν στα 37 δισ. ευρώ, ενώ τα ίδια κεφάλαια του περιορίστηκαν στα 5,41 δισ.

Κατά τη διάρκεια της περσινής χρονιάς, το ΤΧΣ ολοκλήρωσε τη διαμόρφωση της στρατηγικής αποεπένδυσης της συμμετοχής του στις ελληνικές συστημικές τράπεζες, η οποία θέτει τους όρους και τη διαδικασία αποεπένδυσης αναφορικά με την επιστροφή τους στον ιδιωτικό τομέα.

Να σημειωθεί ότι η συμμετοχή του Ταμείου στις τέσσερις συστημικές τράπεζες διαμορφώνεται στο 10,96% στην Alpha Bank, στο 40,39% στην Εθνική, στο 1,40% στην Eurobank και στο 26,42 στην Τράπεζα Πειραιώς.

Τελευταία ενημέρωση: Τετάρτη, 31 Ιουλίου 2019, 12:33