Απόλυτα επιτυχημένη ήταν η νέα έξοδος της Τράπεζας Πειραιώς στις αγορές με τον εξαετή τίτλο senior preffered στον οποίο προχώρησε η τράπεζα μετά την ΕΤΕ , αλλά και το road show της Μorgan Stanley και του Χρηματιστηρίου Αθηνών στο Λονδίνο.

Η προσφορά ξεπέρασε το 1,7 δισ. ευρώ, ενώ η τράπεζα έχει στόχο την άντληση 500 εκατ. ευρώ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Η υψηλή προσφορά οδήγησε σε πτώση το επιτόκιο στο 6,75% έναντι αρχικής εκτίμησης για 7,125%.

Σημειώνεται ότι το εξαετές ομόλογο senior preferred δεν μπορεί να ανακληθεί πριν το πέμπτο έτος (6NC5).

Ανάδοχοι της έκδοσης ήταν οι BNP Paribas, BofA Securities, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Morgan Stanley και UBS.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Η κίνηση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο των ΜREL με την τράπεζα να έχει πετύχει τον ενδιάμεσο στόχο της 1η Ιανουαρίου 2024 (MREL 21,8%).

Υπενθυμίζεται ότι η τράπεζα είχε προχωρήσει το περασμένο καλοκαίρι στην έκδοση ενός ακόμη ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας, ονομαστικής αξίας 500 εκατ. ευρώ, λήξης Ιουλίου 2028, με επιτόκιο 7,25%, πληρωτέο σε ετήσια βάση, το οποίο αναπροσαρμόζεται μετά την πάροδο τεσσάρων ετών, βάσει του ισχύοντος επιτοκίου mid swap πλέον 3,692%, ενώ είναι εξαγοράσιμο ολικώς την 13η Ιουλίου 2027 στην τιμή 100 της ονομαστικής αξίας.

Επίσης, τον Νοέμβριο του 2022 είχε προχωρήσει στην έκδοση νέου senior preferred τίτλου 4ετούς διάρκειας αντλώντας 350 εκατ. ευρώ με επιτόκιο 8,5% και κουπόνι στο 8,25% με προφορές που ξεπερνούσαν τα 500 εκατ. ευρώ.

Στο πλαίσιο αυτό, είχε ήδη επιτύχει τον στόχο – 21,8% – που της έχει τεθεί ως ελάχιστη κεφαλαιακή απαίτηση για τον Ιανουάριο του 2024, αποκτώντας μια πολύ καλή τοποθέτηση απέναντι στις απαιτήσεις και τους στόχους για το τέλος του 2025.

Στις αρχές του Νοεμβρίου, η Τράπεζα Πειραιώς ανακοίνωσε ισχυρά αποτελέσματα τόσο στο τρίμηνο όσο και στο εννεάμηνο, με άνοδο 17% τριμηνιαίως, με εξομαλυμένα κέρδη ανά μετοχή €0,21 και απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (RoaTBV) 17,6%.

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης