Για άλλη μία φορά οδηγείται στο σφυρί το εργοστάσιο της πάλαι ποτέ ισχυρής βιομηχανίας παραγωγής ξύλου Shelman, στη Ροδόπη. Πρόκειται για την τέταρτη προσπάθεια να εκπλειστηριαστεί η βιομηχανική μονάδα με τιμή εκκίνησης σχεδόν 50% χαμηλότερη συγκριτικά με εκείνη που είχε οριστεί στον πρώτο πλειστηριασμό τον Δεκέμβριο του 2016.

Τότε, το ελάχιστο τίμημα ήταν τα 11,6 εκατ. ευρώ. Δεδομένου ότι δεν υπήρξε ενδιαφερόμενος, από τον Σεπτέμβριο του 2018 το ελάχιστο τίμημα μειώθηκε στα 9,92 εκατ. ευρώ και πάλι χωρίς αποτέλεσμα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Ακολούθησε ο πλειστηριασμός που είχε διεξαχθεί στις 14 Οκτωβρίου 2022, ο οποίος και πάλι είχε καταστεί άγονος, καθώς δεν προέκυψε ενδιαφέρον από κανέναν να αποκτήσει το εργοστάσιο έναντι 6,4 εκατ. ευρώ και συγκριμένων όρων (η μονάδα να λειτουργήσει για τρία τουλάχιστον χρόνια και να επαναπροσληφθεί 40% του προϋπάρχοντος προσωπικού).

Στον νέο πλειστηριασμό, που θα γίνει στις 29 Δεκεμβρίου, η τιμή πρώτης προσφοράς είναι ακόμη χαμηλότερη και έχει οριστεί στα 5,76 εκατ. ευρώ.

Κύκλοι της αγοράς θεωρούν πως ο εξοπλισμός του εργοστασίου κρίνεται ως «μάχιμος» και ικανός να λειτουργήσει μετά από μια σχετική συντήρηση. Συνυπολογίζοντας το αρχικό τίμημα στα 5,76 εκατ. ευρώ και το απαιτούμενο κεφάλαιο κίνησης, εκτιμάται ότι με ένα ποσό ύψους 20 -25 εκατ. ευρώ η μονάδα θα μπορούσε να λειτουργήσει. Στον αντίποδα εάν κάποιος ήθελε να στήσει μια τέτοια βιομηχανία από την αρχή τα κεφάλαια που θα έπρεπε να επενδύσει θα ξεπερνούσαν τα 100 εκατ. ευρώ, αναφέρεται από τους ίδιους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Υπενθυμίζεται ότι για τη μονάδα της Κομοτηνής εκπονήθηκαν τρεις διαφορετικές εκθέσεις εκτίμησης, με αποκλίνοντα αποτελέσματα. Κατά τη μία, η αγοραία αξία των ακινήτων και του μηχανολογικού εξοπλισμού ανέρχεται σε 18,55 εκατ. ευρώ, κατά τη δεύτερη σε 10,6 εκατ. ευρώ και κατά την τρίτη σε 7,49 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με πληροφορίες της αγοράς, κατά την πολυετή διαδικασία του πλειστηριασμού της μονάδας, αρκετοί επιχειρηματίες του κλάδου, αλλά και funds έχουν, έχουν επιδείξει αρχικό ενδιαφέρον για τη συγκεκριμένη επένδυση.
Αν αυτός θα είναι ο επίλογος για την εκποίηση της εταιρείας που ίδρυσε ο Παναγιώτης Ηλιάδης το 1962 και η οποία για δεκαετίες πρωταγωνιστούσε στο ελληνικό επιχειρείν, μένει να φανεί.

Πρόκειται για συγκρότημα βιομηχανικών κτιρίων εντός γηπέδου συνολικής έκτασης 297.288 τ.μ. στη ΒΙ.ΠΕ. Κομοτηνής.

Το συγκρότημα, το οποίο κατασκευάστηκε με διαδοχικές οικοδομικές άδειες από το 1998 μέχρι το 2003, περιλαμβάνει κτιριακές εγκαταστάσεις συνολικής έκτασης 55.220,48τ.μ.

Η πρώην βιομηχανική μονάδα δραστηριοποιούνταν στον κλάδο της παραγωγής και επεξεργασίας ξύλου. Τα παραγόμενα προϊόντα ήταν μοριοσανίδες σε ακατέργαστη και επεξεργασμένη μορφή.

 

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης