Ολοκληρώθηκε η απόκτηση από την Intralot του 55% της τουρκικής Inteltek, που μέχρι πρόσφατα κατείχε η Turkcell.

Υπενθυμίζεται ότι ο Όμιλος Intralot, μέσω της θυγατρικής Intralot Iberia Holding SAU, υπέγραψε τον περασμένο Ιανουάριο κείμενο δεσμευτικών όρων για την απόκτηση από τις Turktell Bilişim Servisleri A.Ş., Global Bilgi Paz. Dan. ve Çağrı Servisi Hizm. A.Ş και Turkcell Satış ve Dijital İş Servisleri A.Ş. του συνολικού μεριδίου συμμετοχής τους ανερχομένου στο 55% της İnteltek İnternet Teknoloji Yatırım ve Danışmanlık Ticaret A.Ş. προς την Intralot Iberia Holding SAU.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Η τελική αξία της συναλλαγής προσδιορίστηκε με βάση την καθαρή λογιστική αξία της Inteltek σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ και ανήλθε σε 6.063.099 λίρες Τουρκίας και δεν υφίσταται σημαντική επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου Intralot.

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης