Άνοιξε η ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα για την επιλογή ασφαλιστικής κατηγορίας από πάνω 1,5 εκατομμύρια μη μισθωτούς (επαγγελματίες, αυταπασχολούμενους, αγρότες κλπ) για το 2021.

Υπενθυμίζεται πως με τις διατάξεις του Ν.4670/2020 θεσπίστηκε νέο πλαίσιο εισφορών για μη μισθωτούς ασφαλισμένους, Ελεύθερους Επαγγελματίες, Αυτοαπασχολούμενους και Αγρότες για την Κύρια και Επικουρική Ασφάλιση και για την Εφάπαξ Παροχή. Από 1/1/2020 δημιουργήθηκαν ασφαλιστικές κατηγορίες ανά κλάδο με συγκεκριμένα ποσά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Η κατάταξη σε μία από τις κατηγορίες είναι υποχρεωτική και γίνεται με ελεύθερη επιλογή μετά από υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης.

Η επιλογή ασφαλιστικής κατηγορίας είναι ανεξάρτητη για κάθε Κλάδο Ασφάλισης.

Το δικαίωμα επιλογής ασκείται από υποχρεωτικά και προαιρετικά ασφαλισμένους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Η δυνατότητα επιλογής ασφαλιστικής κατηγορίας ανανεώνεται ετησίως.

Διαμορφώνεται νέο ανώτατο όριο εισφορών.

Μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας, οι ασφαλισμένοι επιλέγουν την ασφαλιστική κατηγορία κατάταξής σας για το έτος 2021.

Για τη χρήση της υπηρεσίας απαιτείται η ταυτοποίησή τους  με τους κωδικούς Taxis και του ΑΜΚΑ.

Ειδικότερα κατά την είσοδο στην υπηρεσία:

Ανακαλούνται τα ταυτοτικά τους στοιχεία

Παρέχονται οδηγίες και μηνύματα για την υποβολή της αίτησης

Απεικονίζονται οι ασφαλιστικές κατηγορίες που αντιστοιχούν στην ιδιότητα ασφάλισής τους

Παρέχεται πεδίο για δήλωση παράλληλης μισθωτής απασχόλησης

Καταχωρείται και αποθηκεύεται η υποβολή/οριστικοποίηση της αίτησης-δήλωσης

Χορηγείται αριθμός συστήματος και αποδεικτικό καταχώρησης αυτής.
Επισημάνσεις

Η κατάταξη σε ασφαλιστική κατηγορία είναι υποχρεωτική.

Η επιλογή σας θα ενεργοποιηθεί κατά την έκδοση των εισφορών Ιανουαρίου 2021.

Η προθεσμία για υποβολή της αίτησής σας είναι έως και την Κυριακή 31/1/2021.

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης