ΑΑΔΕ: Αυτές είναι οι 14 ύποπτες πρακτικές για ξέπλυμα χρήματος

Πρώτη καταχώρηση: Δευτέρα, 5 Νοεμβρίου 2018, 18:26
ΑΑΔΕ: Αυτές είναι οι 14 ύποπτες πρακτικές για ξέπλυμα χρήματος
Μια σειρά από πρακτικές που αποτελούν ένδειξηότι κάποιος εμπλέκεται σε προσπάθεια ξεπλύματος "βρώμικου" χρήματος έχει καταγράψει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.

Η σχετική λίστα με τις πρακτικές αλλά και οδηγίες περιλαμβάνονται στην παρουσίαση που έκανε ο διοικητής της ΑΑΔΕ κ. Γ. Πιτσιλής σε εκπροσώπους φορέων οι οποίοι εμπλέκονται στη διαδικασία ελέγχου και καταπολέμησης των πρακτικών νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (π.χ. λογιστές, μεσίτες ακινήτων).

Οι πρακτικές που θα πρέπει να ηχήσουν καμπανάκι κινδύνου είναι οι εξής:

* Απροθυμία πελάτη να προσκομίσει κατά τη σύναψη της συναλλαγής τα προβλεπόμενα έγγραφα επαλήθευσης της ταυτότητάς του

* Εκπρόσωπος νομικού προσώπου που επιχειρεί να πραγματοποιήσει συναλλαγή για λογαριασμό του νομικού προσώπου, αρνείται να δώσει τα προβλεπόμενα έγγραφα πιστοποίησης και επαλήθευσης της ταυτότητας του νομικού προσώπου

* Επιμονή του πελάτη για διενέργεια και πληρωμή σε μετρητά συναλλαγών μεγάλης αξίας

* Χρησιμοποιείται προσωπικός λογαριασμός του ιδιοκτήτη ή του υπαλλήλου εταιρείας, αντί του εταιρικού λογαριασμού, για τη διενέργεια συναλλαγών της εταιρείας, με σκοπό την απόκρυψη πωλήσεων ή άλλων εταιρικών γεγονότων

* Πραγματοποιούνται αγορές αγαθών μεγάλης αξίας, όπως σκαφών αναψυχής, πολυτελών αυτοκινήτων ή έργων τέχνης, από πρόσωπα εγκατεστημένα σε περιοχή εξωχώριων δραστηριοτήτων ή χώρα χαμηλής φορολογίας, των οποίων ο πραγματικός δικαιούχος είναι φυσικό πρόσωπο με δηλούμενο εισόδημα που δεν δικαιολογεί τις αγορές αυτές

* Δικηγόρος φέρεται να χρησιμοποιεί προσωπικούς του λογαριασμούς για συναλλαγές φυσικών ή νομικών προσώπων που εκπροσωπεί

* Ασυνήθης νευρικότητα στη συμπεριφορά προσώπων κατά τη διεξαγωγή συναλλαγής

* Επαναλαμβανόμενες όμοιες συναλλαγές για ποσά λίγο κάτω από το ελάχιστο όριο, για το οποίο απαιτείται εφαρμογή μέτρων δέουσας επιμέλειας

* Συχνή αλλαγή διεύθυνσης του πελάτη που δεν δικαιολογείται από την επαγγελματική του δραστηριότητα

* Περιπτώσεις πελατών, των οποίων αλλάζει συνεχώς η εμφάνισή και η συμπεριφορά, υποδηλώνοντας αλλαγή του βιοτικού τους επιπέδου

* Το τηλέφωνο του σπιτιού ή της επιχείρησης του πελάτη είναι απενεργοποιημένο

* Η ύπαρξη υπόνοιας ή η διαπίστωση ίδρυσης εικονικών επιχειρήσεων από τον πελάτη

* Αγοραπωλησία ακινήτου εμφανίζεται να έχει πραγματοποιηθεί χωρίς να έχει τηρηθεί ο απαιτούμενος από το νόμο τύπος, π.χ. με ιδιωτικό συμφωνητικό

* Από τα στοιχεία του ακινήτου που αναφέρονται στο συμβόλαιο μεταβίβασης προκύπτει ότι το ακίνητο έχει περιέλθει στην κυριότητα του πωλητή πολύ πρόσφατα (διαδοχικές αγοραπωλησίες ακινήτων)

Ανάλογα με την περίπτωση οι επαγγελματίες των κλάδων που εμπλέκονται στην καταπολέμηση του ξεπλύματος "βρώμικου" χρήματος είναι από την απλή περαιτέρω επαλήθευση των στοιχείων του "επενδυτή" και "πραγματικού" δικαιούχου μέχρι και η υποβολή αναφοράς στην αρμόδια Αρχή για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες.

Τα πρόστιμα που προβλέπονται σε περίπτωση αμέλειας ή σκόπιμης μη λήψης των μέτρων «δέουσας επιμέλειας» φθάνουν ακόμη και στο ένα εκατ. ευρώ ενώ προβλέπονται και ποινικές ευθύνες με φυλάκιση έως και 2 ετών.

Τελευταία ενημέρωση: Δευτέρα, 5 Νοεμβρίου 2018, 18:30