ΑΑΔΕ: Κοινοποίηση εντός 15ημέρου όλων των εντολών ελέγχου που έχουν εκδοθεί

Πρώτη καταχώρηση: Τετάρτη, 18 Απριλίου 2018, 13:49
ΑΑΔΕ: Κοινοποίηση εντός 15ημέρου όλων των εντολών ελέγχου που έχουν εκδοθεί
Βροχή από εντολές φορολογικού ελέγχου αναμένεται το επόμενο διάστημα, καθώς μετά τη... ραστώνη που προκάλεσε στον ελεγκτικό μηχανισμό η ρύθμιση για την εθελοντική αποκάλυψη εισοδημάτων οι ελεγκτικές υπηρεσίες αρχίζουν να ανεβάζουν στροφές.

Εντολή προς όλα τα ελεγκτικά κέντρα να προχωρήσουν εντός 15 ημερών στην κοινοποίηση όλων των εκκρεμών εντολών φορολογικού ελέγχου που έχουν εκδοθεί δίνει, με εγκύκλιό του, ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, κ. Γιώργος Πιτσιλής.

Σύμφωνα με όσα ορίζονται στην εγκύκλιο, «οι υφιστάμενες εκκρεμείς εντολές φορολογικού ελέγχου, εφόσον αυτές δεν έχουν κοινοποιηθεί ή δεν έχει κοινοποιηθεί η πρόσκληση του άρθρου 14 του Κωδικα Φορολογικής Διαδικασίας στο πλαίσιο των εντολών αυτών, κοινοποιούνται άμεσα και σε κάθε περίπτωση εντός δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών από την έκδοση της παρούσας» εγκυκλίου.

Όσοι υποβάλουν εκπρόθεσμες δηλώσεις, θα πληρώσουν το 60% των προστίμων και των πρόσθετων φόρων (έκπτωση έως 40%), με την προϋπόθεση ότι θα εξοφλήσουν την οφειλή εντός 30 ημερών από τον προσδιορισμό του φόρου.

Η δυνατότητα για υποβολή εκπρόθεσμης δήλωσης παρέχεται στον φορολογούμενο μέχρι την κοινοποίηση του προσωρινού προσδιορισμού του φόρου, που εκδίδεται από τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ., στον οποίο διαβιβάζεται η πληροφοριακή έκθεση των Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.

Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου (έκδοση της οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού), ο φορολογούμενος δύναται να υποβάλει εκπρόθεσμη δήλωση για φορολογητέα ύλη που δεν έχει περιληφθεί στην εκδοθείσα οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού, με τις συνέπειες που προβλέπονται για τις εκπρόθεσμες δηλώσεις που υποβάλλονται μέχρι την κοινοποίηση της εντολής ελέγχου, με την επιφύλαξη κοινοποίησης άλλης εντολής ελέγχου.

Τελευταία ενημέρωση: Τετάρτη, 18 Απριλίου 2018, 13:49