Αδιέξοδα στον προσδιορισμό των νέων αντικειμενικών

Πρώτη καταχώρηση: Τετάρτη, 17 Ιανουαρίου 2018, 08:15
Αδιέξοδα στον προσδιορισμό των νέων αντικειμενικών
Πολύ μικρή ανταπόκριση είχε το κάλεσμα του Υπουργείου Οικονομικών προς τους πιστοποιημένους εκτιμητές, προκειμένου να συνδράμουν στο έργο του προσδιορισμού των νέων αντικειμενικών αξιών.
Ενδεικτικό είναι ότι μόλις το 30%, δηλαδή συνολικά 200 εκτιμητές, ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση του αρμόδιου υπουργείου.

Στο Μητρώο εκτιμητών είναι εγγεγραμμένα 611 φυσικά πρόσωπα κι άλλα 47 νομικά πρόσωπα, δηλαδή συνολικά 658Το έργο τους είναι μεγάλο, καθώς σε μόλις τρεις εβδομάδες οι αρμόδιοι θα πρέπει να καθορίσουν τις νέες αντικειμενικές τιμές ζώνης των ακινήτων.

Σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου Οικονομικών, για την ομαλή διεξαγωγή της διαδικασίας είναι απαραίτητο να συμμετέχουν περί τους 400 ειδικοί. Ως εκ τούτου, είναι εύλογο το ερώτημα εάν το έργο της αναδιαμόρφωσης των νέων αξιών των ακινήτων θα ολοκληρωθεί εμπρόθεσμα και χωρίς να υπάρξουν λάθη.

Σημειωτέον ότι στο Μητρώο εκτιμητών είναι εγγεγραμμένα 611 φυσικά πρόσωπα κι άλλα 47 νομικά πρόσωπα, δηλαδή συνολικά 658.

Βάσει της σχετικής προκήρυξης του Υπουργείου Οικονομικών:

«Η σύνταξη εισήγησης για τις τιμές ζώνης κάθε Δήμου ή Δημοτικής Ενότητας / Κοινότητας ανατίθεται σε τέσσερις εκτιμητές. Σε κάθε εκτιμητή δύναται να ανατεθεί η σύνταξη εισήγησης για τιμές κατ’ ανώτατο όριο 100 ζωνών».

Από τη στιγμή που εκτιμάται πως σε όλη την Ελλάδα υπάρχουν περίπου 10.000 ζώνες αντικειμενικών τιμών των ακινήτων υπολογίζεται ότι θα απαιτούνταν τουλάχιστον 400 ειδικοί για να εργαστούν προκειμένου να βγουν οι νέες αντικειμενικές.

Στους υπολογισμούς τους θα λαμβάνεται ως μέση επιφάνεια διαμερίσματος Α' ορόφου τα 75 τ.μ. και μονοκατοικίας τα 100 τ.μ. Ο προσδιορισμός της τιμής θα πρέπει να προκύπτει σύμφωνα με αποδεδειγμένη εκτενή έρευνα της κτηματαγοράς σε συγκεκριμένη υφιστάμενη ζώνη. Επιπλέον, θα πρέπει να παρατίθενται σχετικά συγκριτικά στοιχεία από αιτούμενες τιμές πώλησης, καθώς και πράξεις αγοραπωλησίας (σε συνεργασία με μεσιτικά γραφεία).

Επίσης, σύμφωνα με την προκήρυξη, «το έργο θα ολοκληρωθεί εντός χρονικού διαστήματος 20 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της Υπουργικής Απόφασης διορισμού τους, με την υποβολή της εισήγησής τους και της τιμής ζώνης στη σχετική ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΓΓΠΣ για το σύνολο των ζωνών των Δήμων ή Δημοτικών Ενοτήτων / Κοινοτήτων που τους έχουν ανατεθεί με σχετική απόφαση του Υπουργού Οικονομικών». Το χρονοδιάγραμμα, όπως προκύπτει από τα παραπάνω, είναι ασφυκτικό.

Παράλληλα, η πρόσκληση τονίζει πως «η αμοιβή των πιστοποιημένων εκτιμητών καθορίζεται σε 50 ευρώ ανά ζώνη τιμών ακινήτων, για την οποία θα συνταχθεί και θα κατατεθεί εντός του προκαθορισμένου διαστήματος εισήγηση τιμής. Η καταβολή της αμοιβής τους πραγματοποιείται μετά την ολοκλήρωση του έργου τους».

Εάν, ως εκ τούτου, ένας ειδικός εξαντλήσει το πλαφόν των 100 ζωνών, τότε θα πληρωθεί με 5.000 ευρώ (50 Χ100 = 5.000). Οι εκτιμητές που έως ώρα 23:59:59 της εικοστής ημερολογιακής ημέρας από την επόμενη της δημοσίευσης της απόφασης υπουργού Οικονομικών για την ανάθεση του έργου δεν έχουν προβεί στην επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας θεωρείται ότι δεν ολοκλήρωσαν το έργο που τους ανατέθηκε.

Παρά το ικανοποιητικό ποσόν αμοιβής τους, οι εκτιμητές δεν φάνηκαν πρόθυμοι να συμμετάσχουν στη διαδικασία, η οποία είναι «δαιδαλώδης» και αρκετά περίπλοκη.

Όπως και να έχει, η κυβέρνηση έχει δεσμευτεί προς τους δανειστές να έχει έτοιμες έως τις 31 Μαρτίου τις εισηγήσεις των ειδικών και εν συνεχεία τον Απρίλιο να εκδοθούν σε ΦΕΚ οι νέες αντικειμενικές αξίες.

Το έργο είναι μεγάλο και τα χρονικά περιθώρια στενεύουν ασφυκτικά...

Διαβάστε επίσης:


Τελευταία ενημέρωση: Τετάρτη, 17 Ιανουαρίου 2018, 08:31