Αναδρομικές κρατήσεις στις αμοιβές των δημοσίων υπαλλήλων

Πρώτη καταχώρηση: Τετάρτη, 4 Οκτωβρίου 2017, 11:49
Αναδρομικές κρατήσεις στις αμοιβές των δημοσίων υπαλλήλων
Εφαρμοστική εγκύκλιο εξέδωσε το Υπουργείο Οικονομικών για την επιβολή των νέων αυξημένων κρατήσεων στις αμοιβές των δημοσίων υπαλλήλων υπέρ του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων.

Συγκεκριμένα, όπως προέβλεπε διάταξη νομοσχεδίου που πέρασε η κυβέρνηση τον περασμένο μήνα, οι εισφορές αυτές ανέρχονται αναδρομικά από 1/1/2017 σε 4,5% επί των αποδοχών. Έτσι οι καθαρές αμοιβές των δημοσίων υπαλλήλων θα μειωθούν από 4 έως 8 ευρώ τον μήνα.

Πιο αναλυτικά, η εγκύκλιος του ΥΠΟΙΚ προβλέπει ότι η πάγια μηνιαία κράτηση των μετόχων του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (MTΠΥ) ορίζεται σε ποσοστό 4,5% επί των συντάξιμων αποδοχών, όπως αυτές προσδιορίζονται για την κύρια σύνταξη.

Επισημαίνεται ότι στις λοιπές µη συντάξιμες αποδοχές από 1.1.2017 διατηρείται ποσοστό κράτησης υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. 1% επί των επιδομάτων τα οποία δεν είναι συντάξιμα (π.χ. για το οικογενειακό επίδομα κράτηση 4,5% µόνο για τους «νέους ασφαλισμένους» και 1% για τους «παλαιούς ασφαλισμένους»).

Ομοίως ισχύει ως έχει και η διάταξη σύμφωνα µε την οποία διενεργείται κράτηση 2% στις πρόσθετες αμοιβές, πάγιες αποζημιώσεις, προσωπική διαφορά κ.λπ.

Σημειώνεται ότι σε κάθε είδους αποδοχές των υπαλλήλων, πλην εκείνων που µε ειδική διάταξη νόµου εξαιρούνται από κάθε είδους κράτηση υπέρ Μ.Τ.Π.Υ., επιβάλλεται ένα και μόνον ποσοστό κράτησης υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. (4,5% ή 1% ή 2%).

Τελευταία ενημέρωση: Τετάρτη, 4 Οκτωβρίου 2017, 11:53