Άνευ σημασίας η μείωση των κρατικών υποχρεώσεων προς τους ιδιώτες

Πρώτη καταχώρηση: Παρασκευή, 2 Νοεμβρίου 2018, 17:33
Άνευ σημασίας η μείωση των κρατικών υποχρεώσεων προς τους ιδιώτες
Δεν αλλάζει τελικά η αξία των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του κράτους προς ιδιώτες.

Τα νέα στοιχεία του ΥΠΟΙΚ για τον μήνα Σεπτέμβριο δείχνουν ότι φτάνουν σε αξία στα 1,913 δισ. ευρώ στο τέλος του μήνα, έναντι 1,961 έναν μήνα πριν και 1,929 δισ. ευρώ στο τέλος Ιουλίου.

Ωστόσο, στην Τοπική Αυτοδιοίκηση αυξήθηκαν (από 255 εκατ. ευρώ στο τέλος Αυγούστου στα 264 εκατ. ευρώ στο τέλος Σεπτεμβρίου). Αλλά και στα Νοσοκομεία αυξήθηκαν από τα 396 εκατ.. ευρώ σε 409 εκατ. ευρώ.

Στους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης μειώθηκαν (από 876 εκατ.. ευρώ σε 833 εκατ. ευρώ).

Επιστροφές φόρων

Όσον αφορά στις Εκκρεμείς Επιστροφές Φόρων παρατηρήθηκε μεγάλη μείωση (μετά την έκρηξη του προηγούμενου μήνα) ειδικά στις επιστροφές άμεσων φόρων. Ωστόσο, στον "λογαριασμό" δεν προσμετράται το ύψος των επιστροφών που εκκρεμούν λιγότερο από 90 ημέρες.

Συνολικά οι εκκρεμείς επιστροφές από 1,062 δισ. ευρώ περιορίστηκαν σε 699 εκατ. ευρώ, στους άμεσους φόρους από 858 εκατ. ευρώ σε 489 εκατ. ευρώ και στους έμμεσους φόρους αυξήθηκε το υπόλοιπο οριακά από 63 εκατ. ευρώ σε 73 εκατ. ευρώ.

Τα στοιχεία

Σημειώνεται ότι ληξιπρόθεσμες είναι οι υφιστάμενες υποχρεώσεις προς τρίτους (εκτός γενικής κυβέρνησης), που δεν εξοφλήθηκαν μετά την παρέλευση 90 ημερών από την ημερομηνία οφειλής.

Οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων περιλαμβάνουν στοιχεία εκκρεμών επιστροφών για τις οποίες έχει εκδοθεί και εκκαθαριστεί το σχετικό ΑΦΕΚ μέχρι και το τέλος του μήνα αναφοράς.

Από Δεκέμβριο 2015 και εφεξής οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων περιλαμβάνουν στοιχεία εκκρεμών επιστροφών, για τις οποίες έχει εκδοθεί το σχετικό ΑΦΕΚ (εκκαθαρισμένα και μη), μέχρι και το τέλος του μήνα αναφοράς.

Δεν περιλαμβάνονται οι εκκρεμείς επιστροφές από τα Τελωνεία και ειδικά για τις κατηγορίες ΕΦΚ και ΦΠΑ σε βιομηχανίες, ξενοδοχεία, αλιευτικά σκάφη και πλοία καθώς και όποιες επιστροφές πραγματοποιούνται από τα Τελωνεία και αφορούν ιδιώτες ή ελεύθερους επαγγελματίες.

Τελευταία ενημέρωση: Παρασκευή, 2 Νοεμβρίου 2018, 17:36