Από Επιτροπή σε Επιτροπή για τις αντικειμενικές αξίες

Πρώτη καταχώρηση: Παρασκευή, 13 Απριλίου 2018, 16:11
Από Επιτροπή σε Επιτροπή για τις αντικειμενικές αξίες
Ορίζοντας την μια επιτροπή μετά την άλλη, το υπουργείο Οικονομικών επιχειρεί να λύσει τον γόρδιο δεσμό του προσδιορισμού των νέων αντικειμενικών αξιών.

Στην αρχή "προσλήφθηκαν" οι περίφημοι εκτιμητές. Ακολούθησε η Δευτεροβάθμια Επιτροπή για να επεξεργαστεί τις εισηγήσεις των εκτιμητών Τώρα, το υπουργείο ορίζει και μια ενδιάμεση Ομάδα Εργασίας για βοηθήσει τις άλλες δυο επιτροπές να τρέξουν το έργο της αναπροσαρμογής των τιμών, που βάσει μνημονίου, θα έπρεπε να είχε ολοκληρωθεί τον περασμένο Μάρτιο!

Η νέα 7μελής Ομάδα θα έχει τεχνικό ρόλο αφού την πολιτική γραμμή της κυβέρνησης για τον καθορισμό των τιμών θα την περάσει "η Δευτεροβάθμια Επιτροπή".

Η ομάδα εργασίας θα απαρτίζεται από εφοριακούς, πληροφορικάριους, μηχανικούς, στελέχη της ΤτΕ και της Στατιστικής. Όπως αναφέρει Υπουργική Απόφαση, έργο της Ομάδας Εργασίας, είναι:

1. Ο προσδιορισμός της "βέλτιστης εκτίμησης" αναφορικά με τις εκτιμήσεις των πιστοποιημένων εκτιμητών, οι οποίες θα έχουν υποβληθεί στο ειδικό πληροφοριακό σύστημα της Γ.Γ.Π.Σ.

2. Η διατύπωση της τελικής εισήγησης Τιμών Ζωνών προς την αρμόδια υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας για τις τιμές που δεν θα παραπεμφθούν στην Τριμελή Δευτεροβάθμια Επιτροπή

3. Ο προσδιορισμός του τρόπου επιλογής των τιμών εκκίνησης, οι οποίες, λόγω αδυναμίας ασφαλούς προσδιορισμού τους, θα παραπεμφθούν στην Τριμελή Δευτεροβάθμια Επιτροπή

4. Ο προσδιορισμός της μεθοδολογίας, βάσει της οποίας θα καταλήξει η ανωτέρω αναφερόμενη Δευτεροβάθμια Επιτροπή στην τελική εισήγησή της προς τον Υπουργό Οικονομικών.

Τελευταία ενημέρωση: Παρασκευή, 13 Απριλίου 2018, 16:11