Διευκρινίσεις για την απασχόληση συνταξιούχων σε επιχειρήσεις θεάματος ή ακροάματος

Πρώτη καταχώρηση: Δευτέρα, 24 Ιουνίου 2019, 16:55
Διευκρινίσεις για την απασχόληση συνταξιούχων σε επιχειρήσεις θεάματος ή ακροάματος

    Οδηγίες σχετικά με την απασχόληση συνταξιούχων που εργάζονται σε επιχειρήσεις θεάματος ή ακροάματος, παρέχει απόφαση του υφυπουργού Κοινωνικής Ασφάλισης Τάσου Πετρόπουλου, η οποία αναρτήθηκε στη «Διαύγεια».

Στην υπουργική απόφαση υπενθυμίζεται ότι με το άρθρο 20 του ν. 4387/2016 (Ά 85) ρυθμίστηκε ενιαία το καθεστώς της απασχόλησης συνταξιούχων για όλους τους συνταξιούχους, λόγω γήρατος, των πρώην ασφαλιστικών φορέων και του Δημοσίου που εντάχθηκαν στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ).

Ταυτόχρονα, καταργήθηκε κάθε άλλη αντίθετη με το ανωτέρω άρθρο διάταξη. Έτσι, το νέο νομοθετικό πλαίσιο καταλαμβάνει όλους όσοι συνταξιοδοτούνται από τις 13 Μαΐου 2016 και μετά, ανεξαρτήτως αν η εργασία αναλήφθηκε πριν ή μετά τη συνταξιοδότησή τους, καθώς και όλους τους συνταξιούχους οι οποίοι αποκτούν επαγγελματική δραστηριότητα από τις 13 Μαΐου 2016 και μετά.

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 20, σε περίπτωση που συνταξιούχοι αναλαμβάνουν εργασία ή αποκτούν ιδιότητα ή δραστηριότητα υποχρεωτικώς υπακτέα στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ, οι ακαθάριστες συντάξεις κύριες και επικουρικές καταβάλλονται μειωμένες σε ποσοστό 60% για όσο χρονικό διάστημα απασχολούνται ή διατηρούν την ιδιότητα ή τη δραστηριότητα.

Επίσης, προβλέπεται ότι ειδικά για όσους εργάζονται σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης επέρχεται αναστολή καταβολής της κύριας και της επικουρικής σύνταξης.

Επομένως, κρίσιμο στοιχείο για την υπαγωγή στο καθεστώς του άρθρου 20 αποτελεί η δραστηριότητα η οποία αναλαμβάνεται να είναι και ασφαλιστέα, διαφορετικά δεν εφαρμόζεται η ανωτέρω περικοπή/αναστολή καταβολής της σύνταξης.

Δεδομένων των ανωτέρω, με την αριθμ. πρωτ. Φ80000/οικ.12151/274/19-3-2018 εγκύκλιο του υπουργείου, διευκρινίστηκε ότι το ποσό της κύριας και επικουρικής σύνταξης «καταβάλλεται μειωμένο κατά 60% για όσο χρονικό διάστημα ο συνταξιούχος απασχολείται και έχει υποχρέωση ασφάλισης στον ΕΦΚΑ και στον κλάδο επικουρικής ασφάλισης του ΕΤΕΑΕΠ». Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που επέρχεται αναστολή καταβολής της σύνταξης.

Ειδικότερα, επισημαίνεται ότι η τυχόν περικοπή/αναστολή του δικαιούμενου ποσού της σύνταξης είναι ανάλογη με τις ημέρες απασχόλησης και ασφάλισης του συνταξιούχου και μόνο για το διάστημα που αντιστοιχεί στις συγκεκριμένες ημέρες.

Στην περίπτωση, λοιπόν, των συνταξιούχων που απασχολούνται στο θέαμα-ακρόαμα, οι οποίοι συχνά απασχολούνται για λίγες ώρες ημερησίως ή εβδομαδιαίως, σύμφωνα με όσα έχουν εκτεθεί ανωτέρω και του νόμου μη διακρίνοντος, εφαρμόζεται και γι' αυτήν την κατηγορία απασχολουμένων συνταξιούχων η αναλογική περικοπή της σύνταξης.

Ως εκ τούτου, στην περίπτωση που οι εν λόγω συνταξιούχοι απασχολούνται για συγκεκριμένες ώρες ημερησίως ή εβδομαδιαίως γίνεται αναλογική περικοπή της σύνταξής τους, η οποία αντιστοιχεί στις ώρες αυτές.

Τελευταία ενημέρωση: Δευτέρα, 24 Ιουνίου 2019, 16:55