Διπλή ρήτρα για την επεκτασιμότητα των κλαδικών συλλογικών συμβάσεων

Πρώτη καταχώρηση: Παρασκευή, 15 Ιουνίου 2018, 13:55
Διπλή ρήτρα για την επεκτασιμότητα των κλαδικών συλλογικών συμβάσεων
Με βάση δύο προϋποθέσεις θα είναι υποχρεωτικοί οι όροι μίας κλαδικής συλλογικής σύμβασης, σύμφωνα με την εγκύκλιο την οποία εξέδωσε η Υπουργός Εργασίας, κα. Έφη Αχτσιόγλου.

Ο πρώτος όρος προβλέπει πως οι επιχειρήσεις που είναι μέλη της κλαδικής εργοδοτικής ένωσης που υπογράφει μία κλαδική συλλογική σύμβαση θα πρέπει να απασχολούν το 51% των εργαζομένου του ίδιου κλάδου.

Ο δεύτερος όρος προβλέπει πως σε περίπτωση μη υποβολής (στο Ανώτατο Συμβούλιο Εργασίας) από την εργοδοτική οργάνωση του μητρώου μελών της, η επέκταση της συλλογικής σύμβασης δεν είναι δυνατή.

Με άλλα λόγια, η εγκύκλιος της κας. Αχτσιόγλου θέτει διπλή ρήτρα για την επεκτασιμότητα των κλαδικών συλλογικών συμβάσεων:

Τη διασφάλιση ότι το 51% των εργαζομένων ενός κλάδου εργάζεται στις επιχειρήσεις – μέλη της αντίστοιχης κλαδικής εργοδοτικής ένωσης και ταυτόχρονα την υποβολή του μητρώου των μελών της στο Ανώτατο Συμβούλιο Εργασίας.

Αν οι παραπάνω όροι δεν ισχύουν, τότε δεν μπορεί να καταστεί επεκτάσιμη, δηλαδή υποχρεωτική μία κλαδική σύμβαση.

Υπενθυμίζεται πως η επαναφορά της επεκτασιμότητας των κλαδικών συλλογικών συμβάσεων προβλέπεται να ισχύσει μετά το πέρας του τρέχοντος Προγράμματος Προσαρμογής, δηλαδή μετά τον ερχόμενο Αύγουστο.

Αναλυτικότερα η εγκύκλιος Αχτσιόγλου αναφέρει τα ακόλουθα 4 κρίσιμα σημεία περί επεκτασιμότητας των κλαδικών συλλογικών συμβάσεων:

1. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η οποία εκδίδεται μετά από γνώμη του Ανώτατου Συμβουλίου Εργασίας (Α.Σ.Ε.), είναι δυνατή η επέκταση και η κήρυξη ως γενικώς υποχρεωτικής για το σύνολο των εργαζομένων του κλάδου συλλογικής σύμβασης εργασίας, η οποία δεσμεύει ήδη εργοδότες που απασχολούν τουλάχιστον το 51% των εργαζομένων του κλάδου.

2. Για τη διακρίβωση της κάλυψης ή μη του 51% του συνόλου των εργαζομένων του κλάδου, σύμφωνα με την προηγούμενη διάταξη, ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία:

- Στην κλαδική συλλογική σύμβαση εργασίας, που κατατίθεται στο Τμήμα Συλλογικών Συμβάσεων και Συλλογικής Οργάνωσης του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης γνωστοποιείται η Στατιστική Ταξινόμηση Οικονομικών Δραστηριοτήτων (ΣΤΑΚΟΔ) που αντιστοιχεί στον κλάδο που αφορά η συλλογική σύμβαση.

- Η κατάθεση της συλλογικής σύμβασης εργασίας γνωστοποιείται αμελλητί (σ.σ. γρήγορα) από το Τμήμα Συλλογικών Συμβάσεων και Συλλογικής Οργάνωσης στον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, προκειμένου να υποβάλει αίτημα στο Α.Σ.Ε. να κληθεί η εργοδοτική συνδικαλιστική οργάνωση που υπέγραψε την συλλογική σύμβαση εργασίας να καταθέσει το μητρώο των μελών της που δεσμεύονται από την συλλογική σύμβαση.

- Με τη λήψη του σχετικού αιτήματος, το Α.Σ.Ε. καλεί την εργοδοτική συνδικαλιστική οργάνωση που υπέγραψε την συλλογική σύμβαση εργασίας να καταθέσει στο Τμήμα Ειδικών Επιθεωρητών του ΣΕΠΕ το μητρώο των μελών της που δεσμεύονται από την συλλογική σύμβαση.

- Με την κατάθεση του μητρώου μελών, Ειδικός Επιθεωρητής του ΣΕΠΕ, μέσω του πληροφοριακού συστήματος του Υπουργείου "ΕΡΓΑΝΗ", διαπιστώνει αφενός το σύνολο των εργαζομένων που απασχολούνται από εργοδότες που δεσμεύονται από την υπογραφείσα συλλογική σύμβαση και αφετέρου το σύνολο των εργαζομένων του κλάδου. Από τα κατά τα ανωτέρω εξαγόμενα στοιχεία διαπιστώνεται αν η συλλογική σύμβαση καλύπτει το 51% των εργαζομένων του κλάδου.

3. Τα στοιχεία που εξάγονται γνωστοποιούνται αμελλητί (σ.σ. γρήγορα) στο Α.Σ.Ε., προκειμένου να γνωμοδοτήσει προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την συνδρομή ή μη των προϋποθέσεων των σχετικών διατάξεων και συνακόλουθα για τη δυνατότητα ή μη επέκτασης και κήρυξης ως γενικώς υποχρεωτικής της υπογραφείσας και κατατεθείσας συλλογικής σύμβασης εργασίας.

4. Σε περίπτωση μη υποβολής από την εργοδοτική οργάνωση του μητρώου μελών της και της συνακόλουθης αδυναμίας τήρησης της προβλεπόμενης διαδικασίας, η επέκταση της συλλογικής σύμβασης δεν είναι δυνατή».

Τελευταία ενημέρωση: Παρασκευή, 15 Ιουνίου 2018, 13:55