ΕΦΚΑ: Τι ισχύει για τους συνταξιούχους που θα εκλεγούν σε Δήμους και Περιφέρειες

Πρώτη καταχώρηση: Πέμπτη, 25 Οκτωβρίου 2018, 18:59
ΕΦΚΑ: Τι ισχύει για τους συνταξιούχους που θα εκλεγούν σε Δήμους και Περιφέρειες
Για τα πρόσωπα που αναλαμβάνουν καθήκοντα ως αιρετά όργανα των Ο.Τ.Α. από 13 Μαΐου 2016 και μετά, εγκύκλιος του ΕΦΚΑ, η οποία εκδόθηκε προκειμένου να διευκολύνει την εφαρμογή σχετικής διάταξης του νόμου Κατρούγκαλου, διευκρινίζει τι θα συμβεί με τις παρακρατήσεις συντάξεων.

Έτσι, πλέον για τους αιρετούς ισχύουν τα ακόλουθα:

- Οι δήμαρχοι, αντιδήμαρχοι και πρόεδροι δημοτικών συμβουλίων όλων των Δήμων, εφόσον έχουν την ιδιότητα του συνταξιούχου, έχουν το δικαίωμα να επιλέξουν είτε την αντιμισθία που προβλέπεται για τη θέση αυτή και καταβάλλεται από το Δήμο είτε να παραιτηθούν αυτής εντός αποκλειστικής προθεσμίας 10 ημερών από την ανάληψη των καθηκόντων τους ως αιρετών.

- Οι διατάξεις περί απασχολούμενων συνταξιούχων καταλαμβάνουν και τους συνταξιούχους λόγω γήρατος που διορίζονται ως αιρετά όργανα Ο.Τ.Α, εφόσον ο διορισμός τους στις θέσεις αυτές γίνει από την 13η Μαΐου 2016 και μετά και εφόσον προκύπτει υποχρέωση ασφάλισής τους στον ΕΦΚΑ.

Στην περίπτωση λοιπόν που τα πρόσωπα αυτά δεν δικαιούνται ή έχουν παραιτηθεί από την αμοιβή που προβλέπεται για τη θέση που (εφόσον προβλέπεται από τις προαναφερθείσες διατάξεις η σχετική δυνατότητα) δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις περί απασχολούμενων συνταξιούχων οι οποίες καταλαμβάνουν και τους συνταξιούχους λόγω γήρατος που διορίζονται ως αιρετά όργανα Ο.Τ.Α. Αυτό, όμως, εφόσον ο διορισμός τους στις θέσεις αυτές γίνει από 13η/5/2016 και μετά και εφόσον προκύπτει υποχρέωση ασφάλισής τους στον ΕΦΚΑ.

Ως προς τους εργαζόμενους/απασχολούμενους συνταξιούχους λόγω αναπηρίας, εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι διατάξεις που ίσχυαν προ του νόμου Κατρούγκαλου ανάλογα με το ταμείο στο οποίο ανήκε κάθε κατηγορία.

Τελευταία ενημέρωση: Πέμπτη, 25 Οκτωβρίου 2018, 18:59