Εγκρίθηκε η καταβολή της ενίσχυσης για τη ''Συν-Εργασία" του Ιανουαρίου

Πρώτη καταχώρηση: Πέμπτη, 25 Φεβρουαρίου 2021, 10:55
Εγκρίθηκε η καταβολή της ενίσχυσης για τη ''Συν-Εργασία" του Ιανουαρίου

Ενέκρινε το Υπουργείο Εργασίας τη μεταφορά πίστωσης ποσού ύψους 4.719.913,52 ευρώ για 17.058 δικαιούχους, που αφορούν, αναλυτικά:

α) Σε εργαζομένους ενταγμένους στον Μηχανισμό ''Συν-Εργασία'' για το χρονικό διάστημα 1/1/2021 - 31/1/2021, προκειμένου για την πληρωμή της οικονομικής ενίσχυσης βραχυχρόνιας εργασίας, ύψους 4.280.664,89 ευρώ στους δικαιούχους, το σύνολο των οποίων ανέρχεται στους 14.432.

β) Σε εργαζομένους ενταγμένους στον Μηχανισμό ''Συν-Εργασία'' για το χρονικό διάστημα 1/9/2020 - 31/12/2020, προκειμένου για την πληρωμή της οικονομικής ενίσχυσης βραχυχρόνιας εργασίας, ύψους 439.248,63 ευρώ στους δικαιούχους, το σύνολο των οποίων ανέρχεται στους 2.626.

Τελευταία ενημέρωση: Πέμπτη, 25 Φεβρουαρίου 2021, 10:55