Επέκταση των επιδομάτων ανεργίας

Πρώτη καταχώρηση: Δευτέρα, 2 Νοεμβρίου 2020, 11:51
Επέκταση των επιδομάτων ανεργίας

Για 2 μήνες επεκτείνονται όλα τα επιδόματα ανεργίας του ΟΑΕΔ που έληξαν ή λήγουν τους μήνες Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο. Δηλαδή, για όσους η επιδότηση έληξε εντός του εν λόγω 4μήνου, δικαιούνται τώρα να πάρουν άλλα δύο μηνιαία επιδόματα ανεργίας.

Η δίμηνη παράταση αντιστοιχεί στα εξής ποσά:

-    Δικαιούχοι τακτικής επιδότησης ανεργίας – έως 798,5 € (έως 399,25 € μηνιαίως), προσαυξανόμενο κατά 10% για κάθε προστατευόμενο μέλος.

-    Δικαιούχοι βοηθήματος ανεργίας αυτοαπασχολούμενων – έως 720 € (έως 360 € μηνιαίως).

-    Δικαιούχοι επιδόματος μακροχρόνιας ανεργίας – έως 400 € (έως 200 € μηνιαίως).

Οι άνεργοι που ολοκλήρωσαν τη 12μηνη επιδότησή τους εντός Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου θα λάβουν εφάπαξ τα δύο μηνιαία επιδόματα εντός Νοεμβρίου, αμέσως μετά την έκδοση της σχετικής ΚΥΑ.

Οι άνεργοι που θα ολοκληρώσουν τη 12μηνη επιδότησή τους εντός Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου θα λάβουν σε δύο δόσεις - μηνιάτικα τα δύο επιπλέον μηνιαία επιδόματα που δικαιούνται. Μετά τη λήξη του 12μήνου της επιδότησής τους θα λάβουν άλλα δύο μηνιαία επιδόματα ανεργίας.

Τελευταία ενημέρωση: Δευτέρα, 2 Νοεμβρίου 2020, 12:19