Έρχεται το νομοσχέδιο για τις ενεργειακές κοινότητες στην Ελλάδα

Πρώτη καταχώρηση: Δευτέρα, 27 Νοεμβρίου 2017, 13:15
Έρχεται το νομοσχέδιο για τις ενεργειακές κοινότητες στην Ελλάδα
Από ώρα σε ώρα αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ενέργειας για τις ενεργειακές κοινότητες (ΕΚΟΙΝ), μέσω του οποίου θα δίνεται η δυνατότητα σε φυσικά πρόσωπα ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ και ΟΤΑ να συμμετέχουν σε συνεταιρισμούς με σκοπό την παραγωγή, αποθήκευση, ιδιοκατανάλωση, διανομή και προμήθεια ενέργειας.

Οι ενεργειακές κοινότητες που θα συσταθούν θα μπορούν να προχωρούν σε επενδύσεις ΑΠΕ (να προσελκύουν κεφάλαια, να συντάσσουν μελέτες, να διαχειρίζονται συμμετοχές σε κοινοτικά προγράμματα κ.λπ.), ενώ σύμφωνα με το νομοσχέδιο θα απολαμβάνουν μια σειρά από κίνητρα όπως:
• σταθερούς φορολογικούς συντελεστές
• ένταξη στον Αναπτυξιακό
• προτεραιότητα αδειοδότησης
• δυνατότητα εφαρμογής εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού (virtual net metering).

Το νομοσχέδιο αναμένεται να έχει πρόβλεψη για εννέα διαφορετικές δραστηριότητες, που περιλαμβάνουν:

- φωτοβολταϊκά

-ενεργειακή αναβάθμιση

-δράσεις για ευάλωτους καταναλωτές (π.χ. φωτοβολταϊκό για net metering που θα μειώνει το κόστος ενέργειας για κατηγορίες ευπαθών ομάδων)

-τηλεθέρμανση

-ανάπτυξη εμπορικών ΑΠΕ, μονάδες βιομάζας με συμμετοχή της εφοδιαστικής αλυσίδας (αγρότες, κτηνοτρόφοι)

-μονάδες αφαλάτωσης σε νησιά, συστήματα ΑΠΕ με αποθήκευση και ηλεκτροκίνηση (δημιουργία υποδομών φόρτισης).

Ένα παράδειγμα:

Στο εξής οι ιδιοκτήτες μιας πολυκατοικίας μπορούν να δημιουργήσουν μια μη κερδοσκοπική ενεργειακή κοινότητα για να εγκαταστήσουν φωτοβολταϊκό ή ανεμογεννήτρια σε ένα ακίνητο και να εφαρμόζουν εικονικό ενεργειακό συμψηφισμό της παραγόμενης ενέργειας με τις καταναλώσεις των διαμερισμάτων τους.

Για παράδειγμα, για την κατασκευή ενός έργου 50kW με προϋπολογισμό 60.000 ευρώ, το κίνητρο για τη δημιουργία της ενεργειακής κοινότητας είναι ο συμψηφισμός, που θα οδηγήσει σε μείωση ή και εξάλειψη του κόστους ηλεκτρισμού. Επίσης, μια πολυκατοικία μπορεί να δημιουργήσει ενεργειακή κοινότητα για την ενεργειακή αναβάθμιση του κτηρίου με εργασίες που μπορούν να επιδοτηθούν κατά 50% με τη συμμετοχή της κοινότητας σε προγράμματα.

Αντίστοιχα ενεργειακές κοινότητες μπορούν να δημιουργήσουν π.χ. τουριστικές επιχειρήσεις για την εγκατάσταση συστημάτων ΑΠΕ (φωτοβολταϊκά ή ανεμογεννήτριες) εξασφαλίζοντας επίσης τον ενεργειακό τους συμψηφισμό και τη μείωση του κόστους ενέργειας.

Εκτός όμως από τις μη κερδοσκοπικές ενεργειακές κοινότητες προβλέπεται και η σύσταση κερδοσκοπικών κοινοτήτων από ιδιώτες ή επιχειρήσεις π.χ. για μονάδες τηλεθέρμανσης, ή από αγρότες για μονάδες βιομάζας, συμπαραγωγής κ.λπ. ή από κατοίκους νησιών ή δήμους νησιών για μονάδες αφαλάτωσης ή συστήματα ΑΠΕ με αποθήκευση ενέργειας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι αντίστοιχα παραδείγματα ενεργειακών κοινοτήτων έχουν πετυχημένη εφαρμογή και λειτουργία σε άλλες χώρες της Ε.Ε., όπως η Γερμανία, η Δανία και το Βέλγιο.

Μάλιστα, στη Γερμανία σήμερα λειτουργούν περίπου 800 ενεργειακές κοινότητες με περισσότερα από 160.000 μέλη, ενώ στη Δανία μεγάλος αριθμός αιολικών πάρκων ακόμη και μεγάλης ισχύος έχει αναπτυχθεί από ενεργειακές κοινότητες.

Τελευταία ενημέρωση: Δευτέρα, 27 Νοεμβρίου 2017, 13:21