Για ποιους χτυπάει η "καμπάνα" της Εφορίας

Πρώτη καταχώρηση: Κυριακή, 1 Ιουλίου 2018, 08:55
Για ποιους χτυπάει η "καμπάνα" της Εφορίας
Νέους ελέγχους σε όλο το φάσμα της οικονομικής δραστηριότητας, καθώς και σε φορολογουμένους και επιχειρήσεις κάθε εισοδηματικής κατηγορίας και μεγέθους, έχει προγραμματίσει για φέτος η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.

Ειδικότερα, πρόκειται να ελεγχθούν περισσότεροι από 200.000 φορολογούμενοι, σε μια προσπάθεια να αυξηθούν τα φορολογικά έσοδα και να επιτευχθούν, έτσι, οι εισπρακτικοί στόχοι του Προϋπολογισμού.

Όπως μεταδίδει το Capital, στη στοχοθεσία της ΑΑΔΕ προβλέπεται ότι θα μπουν στα κρατικά ταμεία περισσότερα από 51 δισεκατομμύρια ευρώ φόροι, τακτικοί αλλά και πρόστιμα και προσαυξήσεις για παραβάσεις φοροδιαφυγής. Οι έλεγχοι με άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών για αδικαιολόγητη προσαύξηση περιουσίας, η απενεργοποίηση Αριθμών Φορολογικού Μητρώου στο πλαίσιο ελέγχων για κλοπή ΦΠΑ και οι έλεγχοι για έκδοση αποδείξεων στην αγορά είναι μερικές από τις κατηγορίες ελέγχων που θα πραγματοποιηθούν εντός του 2018.

Ειδικότερα, εντός του έτους πρόκειται να πραγματοποιηθεί από την ΑΑΔΕ:


- Διενέργεια τουλάχιστον 550 ελέγχων από το Κέντρο Ελέγχου Φορολογούμενων Μεγάλου Πλούτου. Το Κέντρο προχωρά σε ελέγχους φυσικών προσώπων με ετήσιο πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα άνω των 150.000 ευρώ ή ακίνητη περιουσία αντικειμενικής αξίας άνω των 2 εκατ. ευρώ. Οι έλεγχοι που πραγματοποιεί το ΚΕΦΟΜΕΠ αφορούν κατά κύριο λόγο τη λεγόμενη αδικαιολόγητη προσαύξηση περιουσίας. Μια πολύ συνηθισμένη πρακτική ελέγχου είναι το άνοιγμα των τραπεζικών λογαριασμών του ελεγχομένου και η σύγκριση των καθαρών εισροών με το εισόδημα που δήλωσε ο φορολογούμενος. Αν το δεύτερο είναι μικρότερο από το πρώτο, τότε αυτή η διαφορά χαρακτηρίζεται ως αδικαιολόγητη προσαύξηση περιουσίας και επιβάλλονται πρόσθετος φόρος και προσαυξήσεις. Χρησιμοποιούνται, επίσης, και οι έμμεσες τεχνικές φορολογικού ελέγχου, όπου τα δηλωθέντα εισοδήματα του ελεγχομένου συγκρίνονται με το εισόδημα που προκύπτει από υπολογισμούς όπως των δαπανών του φορολογουμένου σε μετρητά ή της αύξησης της καθαρής θέσης του. Από τους ελέγχους που θα πραγματοποιήσει το ΚΕΦΟΜΕΠ προσδοκάται η βεβαίωση τουλάχιστον 500 εκατ. ευρώ και η εισπραξιμότητα αυτών να φτάσει στο 20% εντός του έτους.

- Έλεγχος τουλάχιστον 450 επιχειρήσεων από το Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων (ΚΕΜΕΕΠ). Πρόκειται για τακτικούς ελέγχους σε επιχειρήσεις των οποίων τα ακαθάριστα έσοδα ξεπερνούν τα 25 εκατ. ευρώ. Ο έλεγχος επικεντρώνεται στην επαλήθευση των επαγγελματικών δαπανών που έχουν δηλώσει. Όπου διαπιστωθούν λογιστικές διαφορές, θα επιβάλλεται ο πρόσθετος φόρος, καθώς και ο ΦΠΑ που αναλογεί. Από τους ελέγχους του ΚΕΜΕΕΠ θα πρέπει, σύμφωνα με τη στοχοθεσία, να βεβαιωθούν τουλάχιστον 700 εκατ. ευρώ, από τα οποία τουλάχιστον τα 280 εκατ. θα πρέπει να εισπραχθούν εντός του έτους.

- Βεβαίωση τουλάχιστον 17 εκατ. ευρώ από τη διενέργεια ελέγχων τιμών ενδοομιλικών συναλλαγών, με χρήση της βάσης AMADEUS. Το ΚΕΜΕΕΠ θα προχωρήσει σε ελέγχους που αφορούν τον εντοπισμό ενδοομιλικών συναλλαγών οι οποίες επέτρεψαν τη μεταφορά κερδών σε χώρες με χαμηλότερο φορολογικό συντελεστή, καθώς και την τεχνητή συμπίεση καθαρών κερδών από ενδοομιλικές συναλλαγές όπως η παροχή δανείων από τη μια επιχείρηση του ίδιου ομίλου στην άλλη.

-Τουλάχιστον 1.250 έλεγχοι από τις εφορίες Φορολογίας Ανωνύμων Εταιρειών (ΦΑΕ). Προσδοκάται η βεβαίωση τουλάχιστον 550 εκατ. ευρώ από ελέγχους των ΦΑΕ. Και οι έλεγχοι θα αφορούν κυρίως την επαλήθευση των επαγγελματικών δαπανών που έχουν δηλώσει οι Ανώνυμες Εταιρείες.

- Τουλάχιστον 1.100 έλεγχοι επιστροφής φόρων από τις ΦΑΕ.

- Διενέργεια τουλάχιστον 15.500 ελέγχων από τις Εφορίες (ΔΟΥ). Οι έλεγχοι θα αφορούν κυρίως ελεύθερους επαγγελματίες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, για τον υπολογισμό του πραγματικού εισοδήματός τους. Από τους ελέγχους των ΔΟΥ υπάρχει στόχος για βεβαίωση τουλάχιστον 1,5 δισ. ευρώ φέτος.

- Υλοποίηση τουλάχιστον 5.900 ελέγχων επιστροφής φόρων από τις ΔΟΥ.

- 1.070 έλεγχοι κατόπιν εισαγγελικών παραγγελιών.

- Διενέργεια τουλάχιστον 100 ελέγχων για τη διαπίστωση της ορθής εφαρμογής από τους συμβολαιογράφους ή/και από τους υποθηκοφύλακες του άρθρου 54 Α του ν. 4174/2013. Αφορά την απόδοση του ΕΝΦΙΑ στο Δημόσιο για τα μεταβιβαζόμενα ακίνητα.

- Διενέργεια τουλάχιστον 70.000 μερικών επιτόπιων ελέγχων από τις ΔΟΥ. Πρόκειται για τους γνωστούς ελέγχους έκδοσης αποδείξεων.

- Εντοπισμός παραβατικότητας τουλάχιστον στο 20% των διενεργηθέντων μερικών επιτόπιων ελέγχων των ΔΟΥ.


Πηγή: Capital

Τελευταία ενημέρωση: Κυριακή, 1 Ιουλίου 2018, 09:00