Η εξειδίκευση των μέτρων από Σταϊκούρα-Βρούτση

Πρώτη καταχώρηση: Τετάρτη, 20 Μαΐου 2020, 18:37
Η εξειδίκευση των μέτρων από Σταϊκούρα-Βρούτση

Το σχέδιο της κυβέρνησης ξεδιπλώνεται σε 4 φάσεις -σήμερα είμαστε στη 2η φάση, δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας εξειδικεύοντας τα μέτρα για την οικονομία που ανακοίνωσε πριν λίγο ο πρωθυπουργός.

Όπως είπε ο κ. Σταϊκούρας την περίοδο Ιουνίου-Οκτωβρίου θα διευρυνθούν τα μέτρα απασχόλησης και θα ενισχυθεί περαιτέρω η ρευστότητα των επιχειρήσεων.

Επίσης,  επεκτείνεται το δικαίωμα αναστολής σύμβασης εργασίας και η αποζημίωση ειδικού σκοπού, ενώ επεκτείνεται η δυνατότητα μείωσης ενοικίου κατά 40% τον μήνα Ιούνιο για κλάδους τουρισμού, εστίασης, μεταφορών, πολιτισμού και αθλητισμού.

Στην 3η φάση, από τον Ιούνιο μέχρι τον Οκτώβριο, τη φάση της προοδευτικής ανάκαμψης της οικονομίας, οι κυβερνητικές παρεμβάσεις εδράζονται σε τέσσερις πυλώνες:

1ος. Στη συνέχιση και διεύρυνση των μέτρων στήριξης της απασχόλησης.

2ος. Στη περαιτέρω ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων.

3ος. Στη λήψη στοχευμένων φορολογικών μέτρων.

4ος. Στην αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους.

Τέλος, στην 4η φάση, από το φθινόπωρο, όσο θα σταθεροποιείται και θα ανατάσσεται η οικονομία, τόσο θα υπάρχουν περισσότερες δυνατότητες για πολιτικές με πιο μόνιμα χαρακτηριστικά.

Στο πλαίσιο της 3ης φάσης που αρχίζει σε δέκα ημέρες περίπου η κυβέρνηση αποφάσισε να δρομολογήσει τις ακόλουθες πολιτικές:

1ον. Επεκτείνεται, για ακόμη μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, το δικαίωμα αναστολής σύμβασης εργασίας των εργαζομένων, η αποζημίωση ειδικού σκοπού και η κάλυψη ασφαλιστικών εισφορών τους.

Συνεχίζεται η δυνατότητα αναστολής σύμβασης εργασίας, σε ποσοστό μάλιστα έως 100%, των εργαζομένων στους κλάδους του τουρισμού, της εστίασης, των μεταφορών, του πολιτισμού και του αθλητισμού.

2ον. Δημιουργείται νέος μηχανισμός στήριξης της βραχυχρόνιας απασχόλησης, ώστε να διατηρηθούν θέσεις εργασίας και να στηριχθεί η επιχειρηματικότητα.

3ον. Παρέχεται επίδομα ανεργίας στους εποχικά απασχολούμενους που δεν θα προσληφθούν την τρέχουσα τουριστική περίοδο.

Και παράλληλα, παρέχεται επιδότηση ασφαλιστικών εισφορών για τους εποχικά εργαζόμενους μερικής απασχόλησης.

4ον. Δίδεται η δυνατότητα αναστολής πληρωμής των δόσεων βεβαιωμένων οφειλών προς τη φορολογική αρχή σε όσες επιχειρήσεις παραμένουν κλειστές, καθώς και στους κλάδους του τουρισμού, της εστίασης, των μεταφορών, του πολιτισμού και του αθλητισμού, και για τον μήνα Ιούνιο.

Οι εργαζόμενοι των οποίων οι συμβάσεις τελούν σε προσωρινή αναστολή, έχουν το δικαίωμα αναστολής των δόσεων βεβαιωμένων οφειλών.

5ον. Επεκτείνεται η δυνατότητα μείωσης ενοικίου κατά 40%, τον μήνα Ιούνιο, σε όσες επιχειρήσεις παραμένουν κλειστές και στις επιχειρήσεις που ανήκουν στους κλάδους του τουρισμού, της εστίασης, των μεταφορών, του πολιτισμού και του αθλητισμού.

Επιπλέον, δίνεται η ίδια δυνατότητα και σε όσες επιχειρήσεις άνοιξαν τον Μάιο, συμπεριλαμβανομένου του λιανικού εμπορίου.

Επιπρόσθετα, στις επιχειρήσεις που ανήκουν στους κλάδους του τουρισμού, των μεταφορών, του πολιτισμού και του αθλητισμού, δίδεται η δυνατότητα μείωσης του ενοικίου και κατά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο.

Τέλος, δικαίωμα μείωσης ενοικίου για την 1η τους κατοικία και τη φοιτητική κατοικία των εξαρτώμενων μελών τους, διατηρούν και όλοι οι εργαζόμενοι των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τελούν σε καθεστώς προσωρινής αναστολής.

6ον. Για τους ιδιοκτήτες που εκμισθώνουν ακίνητα σε πληττόμενες επιχειρήσεις και εργαζόμενους, αναστέλλονται οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων οφειλών.

Επίσης, γι’ αυτούς τους ιδιοκτήτες, προβλέπεται η δυνατότητα συμψηφισμού μέρους του εισοδήματος που έχασαν, με φορολογικές υποχρεώσεις μετά τον Ιούλιο.

7ον. Χορηγείται 2η Επιστρεπτέα Προκαταβολή, με βάση την απώλεια τζίρου των μηνών Μαρτίου, Απριλίου και Μαΐου.

Το αδιάθετο υπόλοιπο της πρώτης φάσης, που μόλις ολοκληρώθηκε, θα προστεθεί στη 2η φάση, ώστε το συνολικό ποσό που θα έχει χορηγηθεί, μέχρι τέλος Ιουνίου, να διαμορφωθεί στα 2 δισ. ευρώ.

8ον. Προβλέπεται μείωση της προκαταβολής φόρου.

Για τις επιχειρήσεις που θα εμφανίσουν μείωση τζίρου κατά τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο, αθροιστικά άνω ενός ποσοστού, θα προβλεφθεί μείωση της προκαταβολής φόρου που καλούνται να πληρώσουν εντός του 2020 για το 2021, κατά ένα ποσοστό.

Το ποσοστό θα προσδιοριστεί τον Ιούλιο, με βάση τα στοιχεία τζίρου που θα έχουν υποβάλει οι επιχειρήσεις για την προηγούμενη περίοδο.

9ον. Μειώνεται ο ΦΠΑ στις μεταφορές από το 24% στο 13%, για την περίοδο 1 Ιουνίου – 31 Οκτωβρίου 2020.

Καλύπτει μεταφορές επιβατών με τρένο, με μετρό και τραμ, με αστικά και υπεραστικά λεωφορεία, με αεροπλάνο, με πλοίο, με συνδυαστικές μεταφορές.

Οι πολίτες, κυρίως τα πιο αδύναμα εισοδηματικά στρώματα, θα ωφεληθούν ιδιαίτερα από αυτή την πρόνοια της πολιτείας.

10ον. Μειώνεται ο ΦΠΑ στον καφέ και στα μη αλκοολούχα ποτά από το 24% στο 13% για την περίοδο 1 Ιουνίου – 31 Οκτωβρίου 2020.

11ον. Μειώνεται ο ΦΠΑ στο τουριστικό πακέτο από 80/20 (80% με 13% και 20% με 24%) σε 90/10 για την περίοδο 1 Ιουνίου – 31 Οκτωβρίου 2020.

12ον. Μειώνεται ο ΦΠΑ στα εισιτήρια των κινηματογράφων από το 24% στο 13% για την περίοδο 1 Ιουνίου – 31 Οκτωβρίου 2020.

13ον. Οι δαπάνες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων προσαυξημένες κατά 100%, έναντι 30% που είναι σήμερα, για δαπάνες που θα πραγματοποιηθούν από 1η Σεπτεμβρίου.

14ον. Δημιουργείται Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, ώστε να υπάρχει ένα συνεκτικό πλαίσιο ανάπτυξης στοχευμένων πολιτικών υποστήριξης του οικοσυστήματος.

Δίνονται κίνητρα σε φυσικά πρόσωπα που εισφέρουν επενδυτικά κεφάλαια [angel investors] για νεοφυείς επιχειρήσεις, με τη μορφή εκπτώσεων φόρου επί του ποσού που επενδύεται.

15ον. Δρομολογείται πρόγραμμα στο οποίο το Κράτος θα επιδοτεί, για ορισμένο χρονικό διάστημα, σημαντικό μέρος των μηνιαίων δόσεων όσων πλήττονται από τις συνέπειες του κορονοϊού, και έχουν δάνεια με υποθήκη στην πρώτη κατοικία.

Καλύπτει όλα τα «κόκκινα δάνεια», τόσο αυτά που δημιουργήθηκαν πριν το τέλος του 2018, όσο και αυτά που μεταγενέστερα – μέχρι σήμερα – προέκυψαν, για τους πολίτες που επλήγησαν από τις συνέπειες της υγειονομικής κρίσης.

Τα μέτρα στήριξης για την Εργασία

Πακέτο με τρεις άξονες νέων μέτρων παρουσίασε σήμερα ο  Υπ. Εργασίας, κος Γιάννης Βρούτσης, στα πλαίσια κοινής διυπουργικής συνέντευξης τύπου.

Συγκεκριμένα οι άξονες αυτοί είναι :

1. Επέκταση του υφιστάμενο πλαίσιο  για Μάιο –Ιούνιο -Ιούλιο

Για τον Ιούνιο:

*Παρατείνεται  έως 100% για όσες επιχειρήσεις που παραμένουν κλειστές αλλά και για τις πληττόμενες επιχειρήσεις   τουρισμό, εστίαση, μεταφορές, αθλητισμού, πολιτισμού

*Παύει να ισχύει η αναστολή εισφορών για τις πληττόμενες επιχειρησες

Για τον Ιούλιο:

*Παρατείνεται η δυνατότητα αναστολής  συμβάσεων εργασίας για  έως και το 100% του προσωπικού για όσες πληττόμενες  επιχειρήσεις τουρισμού, εστίασης, αθλητισμού, πολιτισμό

2. Νέος μηχανισμός στήριξης

Συστήνεται νέο μηχανισμός στήριξης των εργαζομένων, ο οποίος:

· Θα "τρέξει" για την περίοδο από 1/6- έως 30/9

· Θα αφορά όλες τις  επιχειρήσεις με μειωση τζιρου 20%   το προηγούμενο διάστημα

· Θα καλύπτει τους  πλήρως απασχολούμενους

·  Δεν θα επιτρέπει τη μετατροπή από μερική σε πλήρη

· Θα επιτρέπει τη μείωση ωρών εργασίας όχι πάνω από 50%

· Θα προβλέπει την κάλυψη των απωλειών σε ποσοστο 60%.

· Αν οι αμοιβές (εργοδότη συν ενίσχυση κράτους) υπολείπονται  του κατωτατου μισθού, η διαφορά θα καλύπτεται από το κράτος

· Προβλέπει κάλυψη εισφορών ονομαστικών μισθών από εργοδότη

Παράλληλα, όπως έχει ήδη ψηφισθεί από τον Ιούνιο θα εφαρμοσθεί η μειωση 0,9% στις εισφορές των πλήρως απασχολούμενων.

3.Στήριξη ανέργων

Τα νέα μέτρα προβλέπουν:

· χορήγηση επιδόματος ανεργίας στους εποχικά εργαζόμενους –μηνιαία ενισχυση έως Σεπτεμβριου για 120.000 εποχικά ανέργους.

·  κάλυψη εισφορών εποχικά μερικά απασχολούμενων .

· Δίμηνη παράταση των επιδομάτων ανεργίας  που λήγουν το Μάιο.

Μείωση ενσήμων από 100 σε 50 για καταβολή  επιδόματος σε εποχικά εργαζομένους

Τελευταία ενημέρωση: Τετάρτη, 20 Μαΐου 2020, 19:11