Υποχρεωτικά POS σε άλλους 53 κλάδους

Πρώτη καταχώρηση: Τετάρτη, 16 Ιανουαρίου 2019, 15:30
Υποχρεωτικά POS σε άλλους 53 κλάδους
Άλλοι 53 κλάδοι επιχειρήσεων και ελευθέρων επαγγελματιών υποχρεώνονται να εγκαταστήσουν συσκευή ηλεκτρονικών χρεώσεων POS.

Με απόφαση του υπουργείου Οικονομικών, η οποία δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, ορίζονται αναλυτικά οι νέοι κλάδοι στους οποίους ξεχωρίζουν τα καταστήματα φωτοτυπιών, οι εταιρείες ενοικίασης σκαφών και οι αποθηκευτικές επιχειρήσεις.

Οι υπόχρεοι που προστίθενται στη σχετική λίστα οφείλουν να συμμορφωθούν εντός τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση της, δηλαδή το αργότερο έως τις 15 Απριλίου.

Οι υπόχρεοι προβαίνουν σε έναρξη δραστηριότητας, κατά τη διάρκεια των τελευταίων τριάντα (30) ημερών προ της παρέλευσης της παραπάνω προθεσμίας, οφείλουν να συμμορφωθούν εντός τεσσάρων (4) μηνών από τη δημοσίευση της, δηλαδή έως τις 15 Μαϊου.

Οι υπόχρεοι που προστίθενται και προβαίνουν σε έναρξη δραστηριότητας ή σχετική μεταβολή μετά την παρέλευση της προθεσμίας, οφείλουν να συμμορφωθούν εντός ενός (1) μηνός από την έναρξη εργασιών ή τη μεταβολή εργασιών. Για τους φορολογούμενους που δεν θα συμμορφωθούν προβλέπεται πρόστιμο 1.500 ευρώ.

Το μέτρο εντάσσεται στην προσπάθεια για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής μέσω της εμφάνισης εσόδων των επιχειρήσεων και των ελευθέρων επαγγελματιών στο τραπεζικό σύστημα.

Τελευταία ενημέρωση: Τετάρτη, 16 Ιανουαρίου 2019, 15:30