Άλμα 174,4% στη φοροδιαφυγή, αποκάλυψαν οι έλεγχοι της ΑΑΔΕ

Πρώτη καταχώρηση: Τετάρτη, 28 Φεβρουαρίου 2018, 14:44
Άλμα 174,4% στη φοροδιαφυγή, αποκάλυψαν οι έλεγχοι της ΑΑΔΕ
Μεγάλο αριθμό φορολογικών ελέγχων σε όλο το φάσμα της αγοράς πραγματοποίησε το 2017 πραγματοποίησε η Υπηρεσία Ελέγχων και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.
Μεταξύ των ελέγχων περιλαμβάνονται και δεκάδες περιπτώσεις ελευθέρων επαγγελματιών που εντοπίσθηκαν να έχουν αποκρύψει εισοδήματα.

Ειδικότερα:
-Ολοκληρώθηκαν 12.983 εμφανείς έλεγχοι και έλεγχοι διακίνησης έναντι ετήσιου στόχου 5.000 ελέγχων. (Ποσοστό επίτευξης ετήσιου στόχου 259,66%).

Ειδικότερα, διενεργήθηκαν 9.528 έλεγχοι διακίνησης, κατά τους οποίους εντοπίσθηκαν παραβάσεις σε 5.687 επιχειρήσεις, με εντοπισμένη παραβατικότητα 59,69%. Επιπροσθέτως, διενεργήθηκαν 3.455 εμφανείς έλεγχοι, στόχος των οποίων αποτελεί η ενίσχυση της εθελουσίας συμμόρφωσης. Οι έλεγχοι αυτοί διενεργήθηκαν κατά το πλείστον την περίοδο των εορτών, αργιών και του θέρους 2017.

-Διενεργήθηκαν 4.346 στοχευμένοι μερικοί επιτόπιοι έλεγχοι, έναντι ετήσιου στόχου 4.000. Το ποσοστό κάλυψης του στόχου έως 31/12/2017 ανέρχεται σε 108,65%.

Από τους άνωθεν ελέγχους εντοπίσθηκαν παραβάσεις σε 2.450 επιχειρήσεις. Το ποσοστό εντοπισμένης παραβατικότητας ανήλθε σε 56,37% έναντι τιθέμενου στόχου άνω του 42%.

-Ολοκληρώθηκαν 330 λοιπές έρευνες έναντι ετήσιου στόχου 80. Ποσοστό υπέρβασης στόχου 412,50%. Οι ως άνω έρευνες αφορούσαν λοιπά θέματα πλην Φ.Π.Α., όπως επεξεργασίες κατασχεμένων, αδήλωτα εισοδήματα, προσαυξήσεις περιουσίας, εικονικότητα φορολογικών στοιχείων, λαθρεμπορία κλπ.

Συγκεκριμένα διενεργήθηκαν 76 έρευνες που αφορούσαν επεξεργασία λογαριασμών και 254 με λοιπά φορολογικά θέματα.

Από τους άνωθεν ελέγχους εντοπίσθηκαν παραβάσεις σε 197 επιχειρήσεις. Το ποσοστό εντοπισμένης παραβατικότητας ανήλθε 59,70% έναντι ετήσιου
τιθέμενου στόχου τουλάχιστον 40%.

-Διενεργήθηκαν 124 έρευνες - έλεγχοι Φ.Π.Α. έναντι τιθέμενου ετήσιου στόχου 110. Ποσοστό κάλυψης στόχου 112,73%.

Από την διενέργεια 124 ερευνών Φ.Π.Α, προέκυψαν 81 περιπτώσεις εντοπισμού εξαφανισμένων εμπόρων, που συνδέονται με ενδοκοινοτική απάτη στον Φ.Π.Α.. Η εντοπισθείσα παραβατικότητα ανήλθε σε 65,32% έναντι τιθέμενου ετησίου στόχου 35%. Στις περιπτώσεις εντοπισμού εξαφανισμένων έμπορων ακολουθήθηκε η διαδικασία απενεργοποίησης του κοινοτικού ΑΦΜ.

-Περαιώθηκαν 363 έλεγχοι ΑΦΜ από Εισαγγελικές Παραγγελίες έναντι στόχου 240 ελέγχων (ποσοστό κάλυψης ετήσιου στόχου 151,25%).

Από την διενέργεια 330 ερευνών (πλην της απάτης στον κοινοτικό Φ.Π.Α.) προέκυψαν παραβάσεις σε 197 επιχειρήσεις, διαφυγόντα έσοδα από φόρους 36.388.150,62€ ενώ τα πρόστιμα Ε.Λ.Π. ανήλθαν σε 26.566.374,84€. Συνολικά τα διαφυγόντα έσοδα των λοιπών ερευνών ανήλθαν σε 62.954.525,46€.

-Ολοκληρώθηκαν έρευνες σε 363 Α.Φ.Μ. στο πλαίσιο εισαγγελικών παραγγελιών έναντι στόχου 240. Τα εντοπισθέντα διαφυγόντα έσοδα από φόρους ανήλθαν σε 25.612.873,54€ και τα επιβληθέντα πρόστιμα Ε.Λ.Π. σε 3.562.520,37€. Τα συνολικά διαφυγόντα έσοδα από έρευνες εισαγγελικών παραγγελιών προσδιορίζονται σε 29.175.393,91€ .

Στο πλαίσιο των διενεργηθέντων προληπτικών και στοχευόμενων ελέγχων προέκυψαν 251 περιπτώσεις αναστολής λειτουργίας, 12 περιπτώσεις παρεμπόδισης ελέγχου και 27 περιπτώσεις επιβολής ειδικής χρηματικής κύρωσης σε επιχειρήσεις.

Όσον αφορά συγκεκριμένους κλάδους εντοπίσθηκαν τα εξής:

Δικηγόροι- επαγγελματίες

Ανώνυμη εταιρεία που δραστηριοποιείται ως σύμβουλος επιχειρήσεων στην περιοχή της Αθήνας, εξέδωσε εικονικά φορολογικά στοιχεία καθαρής αξίας 1.970.000 €.

Δικηγόρος των Αθηνών δεν εξέδωσε και εξέδωσε ανακριβώς φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 70.595,59 €, και υπέβαλε ανακριβείς δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος με αποκρυβείσα ύλη ύψους 517.745,95 €. ,

Δικηγόρος της Θεσσαλονίκης απέκρυψε εισοδήματα ύψους 2.537.604 €, από μη προσδιορισμένη πηγή. Λογιστής της ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλονίκης απέκρυψε εισοδήματα από άγνωστη πηγή ποσού 754.860 €.

Επιτηδευματίας που δραστηριοποιείται στις υπηρεσίες παροχής συμβούλων στρατηγικής διαχείρισης, δεν δήλωσε εισοδήματα συνολικού ύψους 2.619.258,06 €. Ελεύθερος επαγγελματίας (δημοσιογράφος) απέκρυψε εισοδήματα ύψους 518.305,75€

Ελεύθερος επαγγελματίας (Δικηγόρος) της ευρύτερης περιοχής Αθηνών, δεν εξέδωσε ή εξέδωσε ανακριβώς, φορολογικά στοιχεία καθαρής αξίας 232.679,01€., ενώ δεν απέδωσε Φ.Π.Α. ύψους 9.542,68€.

Γιατροί

Συνταξιούχος ιατρός του Δημοσίου στην ευρύτερη περιοχή της Λαμίας απέκρυψε εισοδήματα ύψους 168.348,81 €. Ιατρός στην ευρύτερη περιοχή των Αθηνών, απέκρυψε εισοδήματα από άγνωστη πηγή ύψους 1.810.360,51 €.

Χειρουργός που δραστηριοποιείται στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας, δεν εξέδωσε φορολογικά στοιχεία ύψους 41.847,42 €, ενώ απέκρυψε εισοδήματα συνολικού ποσού 295.137 €.

Ιατρός στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης απέκρυψε εισοδήματα ύψους 3.876.048 €. Ιατροδικαστής προσαύξησε την περιουσία του από άγνωστη πηγή και από μη έκδοση αποδείξεων κατά ποσό ύψους 107.741,30 €.

Ιατρός στην ευρύτερη περιοχή του Ηρακλείου Κρήτης, απέκρυψε φορολογητέα υλη ύψους 153.377,87 € από μη έκδοση αποδείξεων. Συνεπεία ελέγχου πραγματοποιήθηκε οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας Ύλης.

Οδοντίατρος στην ευρύτερη περιοχή του Νομού Λάρισας δεν εξέδωσε και εξέδωσε ανακριβώς φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 350.000 €. Μαιευτήρας – Γυναικολόγος των βορείων προαστίων, απέκρυψε εισοδήματα από άγνωστη πηγή προέλευσης, συνολικού ύψους 298.510,29 €.

Ιατρός ωτορινολαρυγγολόγος των βορείων προαστίων, δεν δήλωσε εισοδήματα αγνώστου προελεύσεως ύψους 195.774,56 €. Σε επιχείρηση ιατρικών μηχανημάτων στην ευρύτερη περιοχή της Ηπείρου, διαπιστώθηκε υπερτιμολόγηση φορολογικών στοιχείων συνολικής αξίας 1.060.929 €.

Η επιχείρηση, συνεπεία ελέγχου, υπέβαλε δήλωση οικειοθελούς αποκάλυψης εισοδημάτων με βεβαιωθέντα φόρο ύψους 253.516,74 €.

Φυσικό πρόσωπο που δραστηριοποιείται στον χώρο της παροχής υπηρεσιών υγείας, στην Κρήτη, προσαύξησε την περιουσία του κατά 377.000,00 €.

Τελευταία ενημέρωση: Τετάρτη, 28 Φεβρουαρίου 2018, 15:22