Μειώθηκαν τα κρατικά φέσια τον Δεκέμβριο

Πρώτη καταχώρηση: Δευτέρα, 5 Φεβρουαρίου 2018, 18:54
Μειώθηκαν τα κρατικά φέσια τον Δεκέμβριο
Στα 3,332 δισ. ευρώ διαμορφώθηκαν στο τέλος Δεκεμβρίου οι συνολικές ληξιπρόθεσμες οφειλές του Δημοσίου προς τον ιδιωτικό τομέα, σημειώνοντας μείωση κατά 584 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με τα 3,916 δισ. ευρώ που είχαν διαμορφωθεί στο τέλος Νοεμβρίου.

Τα στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους δείχνουν ότι οι συνολικές οφειλές των υπουργείων, των ασφαλιστικών ταμείων, των νοσοκομείων, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και των λοιπών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου περιορίστηκαν στα 2,567 δισ. ευρώ στις 31-12-2017 από 3,140 δισ. ευρώ στις 31-10-2017. Μειώθηκαν δηλαδή κατά 573.000.000 ευρώ μέσα στον Δεκέμβριο του 2017.

Τα στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους δείχνουν ότι:

Τα χρέη των ασφαλιστικών ταμείων μειώθηκαν στα 1,514 δισ. ευρώ στο τέλος Δεκεμβρίου από 1,754 δισ. ευρώ στο τέλος Νοεμβρίου 2017.

Οι οφειλές των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης διαμορφώθηκαν σε 223.000.000 ευρώ στο τέλος Δεκεμβρίου, από 284.000.000 ευρώ στο τέλος Νοεμβρίου.

Οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις των νοσοκομείων μειώθηκαν στα 326.000.000 ευρώ στο τέλος Δεκεμβρίου από 486.000.000 ευρώ στο τέλος Νοεμβρίου.

Τα χρέη των λοιπών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου μειώθηκαν στα 358.000.000 ευρώ στο τέλος Δεκεμβρίου, από 393.000.000 ευρώ στο τέλος Νοέμβριου.

Έξαλλου οι εκκρεμείς επιστροφές φόρου μειώθηκαν οριακά σε 765.000.000 ευρώ από 776.000.000 ευρώ τον περασμένο Νοέμβριο.

Τελευταία ενημέρωση: Δευτέρα, 5 Φεβρουαρίου 2018, 18:54