Μειώνεται από το 20% στο 5% ο φόρος στις τηλεοπτικές διαφημίσεις

Πρώτη καταχώρηση: Τετάρτη, 16 Μαΐου 2018, 16:55
Μειώνεται από το 20% στο 5% ο φόρος στις τηλεοπτικές διαφημίσεις
Τις αλλαγές που ισχύουν από την 1η Απριλίου στον φόρο τηλεοπτικών διαφημίσεων περιλαμβάνει εγκύκλιος της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων που εστάλη σε όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες για άμεση εφαρμογή. Σύμφωνα με τις διατάξεις που κοινοποιούνται με την εγκύκλιο:

- ο συντελεστής υπολογισμού του φόρου τηλεοπτικών διαφημίσεων μειώνεται από 20% σε 5%.

- ο φόρος υπολογίζεται επί του 80% της αξίας του τιμολογίου της τηλεοπτικής διαφήμισης αφού αφαιρεθούν τυχόν εκπτώσεις (η αλλαγή αυτή ισχύει από 1η Φεβρουαρίου 2018)

Υπενθυμίζεται ότι η μείωση του συντελεστή του φόρου τηλεοπτικών διαφημίσεων δόθηκε ως αντιστάθμισμα για την επιβολή του τέλους 2% επί του τζίρου των επιχειρήσεων μέσω ενημέρωσης που επιβλήθηκε υπέρ του ασφαλιστικού ταμείου ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και επικούρησης των εργαζόμενων στον Τύπο (ΕΔΟΕΑΠ).

Να σημειωθεί, ωστόσο, ότι ενώ υπήρξε αντιστάθμιση του κόστους για τους τηλεοπτικούς σταθμούς για τις υπόλοιπες επιχειρήσεις των μέσων ενημέρωσης (περιοδικών, εφημερίδων, διαδικτύου κλπ) η επιβολή του τέλους 2% ήταν καθαρή επιβάρυνση.

Ειδικότερα, με την εγκύκλιο η ΑΑΔΕ κοινοποιεί τα εξής:

Α) Τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.4499/2017 (Α΄176), με τις οποίες τροποποιούνται οι διατάξεις της παρ. 12 του άρθρου πέμπτου του ν. 3845/2010 (65 Α΄) περί επιβολής του ειδικού φόρου στις διαφημίσεις που προβάλλονται από την τηλεόραση με συντελεστή 20% επί της αξίας της διαφήμισης που εισπράττουν τα τηλεοπτικά μέσα ενημέρωσης, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Ειδικότερα, προστίθεται νέο εδάφιο σύμφωνα με το οποίο, προκειμένου για τα τηλεοπτικά μέσα ενημέρωσης που κατέχουν άδεια λειτουργίας χορηγηθείσα από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης ή έχουν υπογράψει σύμβαση παραχώρησης με το Ελληνικό Δημόσιο, καθώς και γι αυτά της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., ο συντελεστής του ειδικού φόρου στις διαφημίσεις που προβάλλονται από την τηλεόραση ορίζεται σε ποσοστό 5% από 1.4.2018.

Β) Τις διατάξεις του άρθρου 30 του ν. 4532/2018 (Α΄63), με τις οποίες τροποποιούνται οι διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 2328/1995 (Α΄159). Ειδικότερα, με την παρ. 4, με την οποία αντικαθίσταται η παρ.4 του άρθρου 12 του ν2328/1995, ορίζεται ότι, όλοι οι εφαρμοστέοι φόροι , περιλαμβανομένου του ειδικού φόρου της παρ. 12 του άρθρου πέμπτου του ν. 3845/2010 επί των τηλεοπτικών διαφημιστικών μηνυμάτων, υπολογίζονται για κάθε τιμολόγιο της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν.2328/1995 επί του 80% της αξίας που προκύπτει μετά την αφαίρεση των τυχόν χορηγούμενων εκπτώσεων. Εξαιρείται μόνο ο ΦΠΑ ο οποίος υπολογίζεται για κάθε τιμολόγιο επί του 100% της αξίας που προκύπτει μετά την αφαίρεση των τυχόν χορηγουμένων εκπτώσεων. Σημειώνουμε ότι, όπως ορίζεται στην παρ. 11, οι εν λόγω διατάξεις ισχύουν από 1.2.2018.

Τελευταία ενημέρωση: Τετάρτη, 16 Μαΐου 2018, 16:55