Μόλις 10 ημέρες για τον επανυπολογισμό δύο εκατ. συντάξεων

Πρώτη καταχώρηση: Τρίτη, 20 Μαρτίου 2018, 18:44
Μόλις 10 ημέρες για τον επανυπολογισμό δύο εκατ. συντάξεων
Δέκα μέρες προθεσμία έχει ο Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης για να ολοκληρώσει τον επανυπολογισμό 2 εκατομμυρίων κύριων συντάξεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου Κατρούγκαλου.

Πρόκειται για μια δράση η οποία αποτελεί προαπαιτούμενο για το κλείσιμο της 4ης αξιολόγησης του Μνημονίου. Βάσει του επικαιροποιημένου Μνημονίου, η συγκεκριμένη διαδικασία θα πρέπει να ολοκληρωθεί έως τα τέλη Μαρτίου, δηλαδή πριν την 30η μέρα του τρέχοντος μήνα.

Ο εν λόγω επανυπολογισμός αφορά όλες τις κύριες συντάξεις (πλην ΟΓΑ) οι οποίες καταβάλλονταν κατά την 12η Μάη 2016, δηλαδή μία μέρα πριν την έναρξη ισχύος του ασφαλιστικού νόμου Κατρούγκαλου.

Σημειώνεται πως ο επανυπολογισμός αφορά όχι μόνο τις συντάξεις που καταβάλλονταν κανονικά κατά την 12η Μάη 2016 (είτε ως οριστικές, είτε ως προσωρινές), αλλά και τις συντάξεις τις οποίες είχαν αιτηθεί ασφαλισμένοι κατά την 12η Μάη 2016, ακόμα και αν δεν είχαν έως τότε καταβληθεί ούτε καν ως προσωρινές.

Με άλλα λόγια, οι συντάξεις εκείνες οι οποίες καταβλήθηκαν μετά την 12η Μάη 2016 (δηλ. μετά την έναρξη ισχύος του νόμου Κατρούγκαλου) και οι οποίες δεν υπέστησαν τις μειώσεις βάσει των νέων διατάξεων, βρίσκονται σε διαδικασία επανυπολογισμού.

Ο εν λόγω επανυπολογισμός είναι "λογιστικός", δηλαδή δεν θα οδηγήσει έως 31 Δεκεμβρίου 2018, σε καμία μεταβολή στο καταβαλλόμενο ποσό της σύνταξης κανενός.

Όποια "προσωπική διαφορά" προκύψει σε κάθε σύνταξη, είτε θετική, είτε αρνητική, δεν θα αλλάξει το ποσό που εισπράττει κάθε μήνα ο κάθε συνταξιούχος μέχρι την προαναφερθείσα ημερομηνία (31/12/2018).

Σύμφωνα με τους έως τώρα υπολογισμούς οι θετικές "προσωπικές διαφορές" που έχουν προκύψει έχουν ως εξής:

* 40 % για τους συνταξιούχους του τέως ΤΕΒΕ (ΟΑΕΕ)
* 32,5% για συνταξιούχους του ΙΚΑ.
* 27% για συνταξιούχους του Δημοσίου
* 25% για συνταξιούχους των πρώην ΔΕΚΟ και Τραπεζών
* 17% για τους Απόστρατους

Η αναπροσαρμογή των συντάξεων με "πιλότο" την "προσωπική διαφορά" προβλέπεται –βάσει όσων έχει ψηφίσει η κυβέρνηση από τον Μάιο του 2017- να γίνει από 1η Ιανουαρίου 2019.

Οι θετικές "προσωπικές διαφορές", δηλαδή εκείνες που προκύπτουν από καταβαλλόμενες συντάξεις που είναι υψηλότερες από τις επανυπολογισθείσες, θα κοπούν από 1/1/2019, αλλά με "ταβάνι" το 18% του νυν καταβαλλόμενου ποσού. Δηλαδή, καμία σύνταξη δεν θα κοπεί πάνω από 18%, ενώ οι συντάξεις οι οποίες παρουσιάζουν θετική "προσωπική διαφορά" κάτω από 18% (πχ 17%), θα μειωθούν κατά αυτό το ποσοστό, δηλαδή κατά 17% και όχι κατά 18%.

Οι αρνητικές "προσωπικές διαφορές", δηλαδή εκείνες που προκύπτουν από καταβαλλόμενες συντάξεις που είναι χαμηλότερες από τις επανυπολογισθείσες, θα καταβληθούν σε 5 ετήσιες δόσεις, αρχής γενομένης από 2019.

Στην πράξη, δηλαδή, θα ισχύσει από τα τέλη Δεκέμβρη 2018, δεδομένου ότι οι συντάξεις του Ιανουαρίου του εκάστοτε επόμενου έτους καταβάλλονται τέλη Δεκέμβρη του προηγούμενου λόγω Χριστουγέννων.

Τελευταία ενημέρωση: Τρίτη, 20 Μαρτίου 2018, 18:44