Νέα πρόσωπα στο διοικητικό ιστό της ΑΑΔΕ

Νέα πρόσωπα στο διοικητικό ιστό της ΑΑΔΕ
Στην επιλογή και τοποθέτηση νέων προϊσταμένων Γενικής Διεύθυνσης προχώρησε ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), μετά από σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και με διαγωνιστική διαδικασία ενώπιον του Ανώτατου Γνωμοδοτικού Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων της ΑΑΔΕ, στην οποία συμμετείχαν ο διοικητής της ΑΑΔΕ, ο αντιπρόεδρος του ΑΣΕΠ και δύο καθηγητές ΑΕΙ.

Όπως ανακοίνωσε η ΑΑΔΕ στη θέση του προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ. επελέγη ο Κωνσταντίνος Μουρτίδης του Χαραλάμπους ΠΕ/Α Τελωνειακών, από τη θέση του προϊσταμένου Διεύθυνσης του Β΄ Τελωνείου Εξαγωγών-Εισαγωγών Πειραιά.

Στη θέση του προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης του Γενικού Χημείου του Κράτους επελέγη η Σοφία Ζήση του Δημητρίου ΠΕ/Α Χημικών, προερχόμενη από τη θέση της προϊσταμένης της Διεύθυνσης Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού και Κτιριακών Υποδομών της Γ.Δ.Ο.Υ. της ΑΑΔΕ.

Τελευταία ενημέρωση: Δευτέρα, 3 Δεκεμβρίου 2018, 17:30