Πληρώνονται οι αποζημιώσεις σε όσους κατέστρεψαν τα καΐκια τους

Πρώτη καταχώρηση: Τρίτη, 4 Σεπτεμβρίου 2018, 15:13
Πληρώνονται οι αποζημιώσεις σε όσους κατέστρεψαν τα καΐκια τους
Ξεκίνησε η διαδικασία πληρωμής των αποζημιώσεων προς τους δικαιούχους αλιείς του Μέτρου 6.1.10 «Οριστική Παύση Αλιευτικών Δραστηριοτήτων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας (ΕΠΑΛΘ) 2014-2020, από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Συγκεκριμένα, το αμέσως προσεχές χρονικό διάστημα αναμένεται η πληρωμή συνολικά 8.806.272,5 ευρώ, που αφορά τη μέχρι σήμερα εκκαθάριση 115 κατατεθειμένων φυσικών φακέλων-αιτημάτων πληρωμής.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου, «η περαίωση του φυσικού αντικειμένου της διάλυσης των αλιευτικών σκαφών εξελίσσεται καθημερινά σε όλη την επικράτεια, με αποτέλεσμα να υπάρχει μία δυναμική και συνεχής ροή στη διαδικασία της εκκαθάρισης των φακέλων των ενταγμένων πράξεων με ταυτόχρονη πίστωση των αντίστοιχων ποσών στους λογαριασμούς των δικαιούχων του Μέτρου».

Τελευταία ενημέρωση: Τρίτη, 4 Σεπτεμβρίου 2018, 15:17