Πώς θα τρέξει ο εξωδικαστικός για «κόκκινα» δάνεια της πρώην ΑΤΕ

Πρώτη καταχώρηση: Τετάρτη, 28 Φεβρουαρίου 2018, 16:35
Πώς θα τρέξει ο εξωδικαστικός για «κόκκινα» δάνεια της πρώην ΑΤΕ
Την Πρωτομαγιά ενεργοποιείται ο παράλληλος εξωδικαστικός μηχανισμός για τα «κόκκινα» αγροτικά δάνεια της πρώην Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος, με την σχετική ρύθμιση να προβλέπει βελτιωμένες προτάσεις διευθέτησης οφειλών, ωστόσο σε πρώτη φάση αφορά μόνο τα φυσικά πρόσωπα, ενώ δεν περιλαμβάνει τις οφειλές με Εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, καθώς και τα χρέη των Συνεταιρισμών.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Βασίλη Κόκκαλη, στον οποίο ανήκει και η πρωτοβουλία για τη ρύθμιση του θέματος των «κόκκινων» δανείων της ΑΤΕ, η σχετική πλατφόρμα της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους για την υποβολή αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους παραγωγούς ανοίγει την 1η Μαΐου, ενώ η διάρκεια του προγράμματος θα είναι έξι μήνες.

Ο νέος μηχανισμός που εκπόνησε η PQH Ενιαία Ειδική Εκκαθάριση Α.Ε και φέρει την έγκριση της Τράπεζας της Ελλάδος, αφορά μόνο τα φυσικά πρόσωπα (αγρότες και κτηνοτρόφους), ενώ δεν περιλαμβάνει τις οφειλές που καλύπτονται με την Εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, οι ωφελούμενοι των νέων ευνοϊκών ρυθμίσεων ανέρχονται σε περίπου 22.000 με συνολικό «άνοιγμα» περί το 1,1 δισ. ευρώ.

Προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα ένταξης και όσων δανείων φέρουν την Εγγύηση Ελληνικού Δημοσίου αναμένεται να υπάρξει μια νέα σύσκεψη στα μέσα Μαρτίου, κατά την οποία θα εξεταστούν και άλλες παράμετροι που μπορούν να λειτουργήσουν προς όφελος των αγροτών.

Επιδίωξη φέρεται ότι είναι ο νέος μηχανισμός να αναπτυχθεί σε τέτοιο βαθμό ώστε να μπορέσει να λειτουργήσει και ως «μπούσουλας» στην εν γένει διαχείριση της διευθέτησης των οφειλών των αγροτών προς τα πιστωτικά ιδρύματα με ευνοϊκούς όρους.

Σε κάθε περίπτωση, στην παρούσα φάση ο μηχανισμός δίνει στους «κοκκινισμένους» αγρότες - κτηνοτρόφους δύο δυνατότητες διαχείρισης των οφειλών τους: είτε μέσω «συμβιβασμού» (δηλαδή την εντός τριμήνου -ενδεχομένως και εξαμήνου-, από την ημερομηνία έγκρισης του αιτήματος, καταβολή του τιμήματος προς οριστική διευθέτηση της απαίτησης) είτε μέσω της «ρύθμισης» το μέγιστο των δόσεων της οποίας ανέρχεται σε 120.

Οι ευνοϊκοί όροι του εν λόγω μηχανισμού αφορούν το γεγονός ότι λαμβάνει πρωτίστως υπ’ όψιν τη βιώσιμη οικονομική δυνατότητα του κάθε δανειολήπτη με βάση τα προσωπικά περιουσιακά του στοιχεία και την εισοδηματική του ικανότητα.

Επίσης, περιλαμβάνει και την εφαρμογή των διατάξεων της ισχύουσας νομοθεσίας για τα πανωτόκια (Ν.3259/2004) επί του οφειλόμενου ποσού, ώστε η τελική ρύθμιση/συμβιβασμός να αφορά το εναπομείναν καθαρό λογιστικό υπόλοιπο. Αν η ρύθμιση/συμβιβασμός τηρηθεί, το ποσό των εξωλογιστικών τόκων θα διαγραφεί με την εξόφληση του υπολοίπου. Στην περίπτωση μη τήρησης των προβλεπομένων από των δανειολήπτη, το ποσό καθίσταται απαιτητό.

Τελευταία ενημέρωση: Τετάρτη, 28 Φεβρουαρίου 2018, 16:35