Πότε δεν φορολογούνται τα ανείσπρακτα ενοίκια

Πρώτη καταχώρηση: Πέμπτη, 19 Ιουλίου 2018, 13:24
Πότε δεν φορολογούνται τα ανείσπρακτα ενοίκια
Οι ιδιοκτήτες ακινήτων που είχαν ανείσπρακτα ενοίκια, τα οποία αφορούν την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2017, μπορούν να μη φορολογηθούν για τα συγκεκριμένα εισοδήματα που δεν εισέπραξαν και μάλιστα με συντελεστή που ξεκινά από το 15%.

Λίγο πριν εκπνεύσει, στις 26 Ιουλίου 2018, η προθεσμία για την υποβολή των εφετινών φορολογικών δηλώσεων οι εν λόγω ιδιοκτήτες θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, αφού, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, τα εισοδήματα από την εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας, τα οποία δεν έχουν εισπραχθεί, δεν συνυπολογίζονται στο συνολικό εισόδημά τους, εφόσον έως την προθεσμία υποβολής της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος έχει εκδοθεί εις βάρος του μισθωτή διαταγή πληρωμής, ή διαταγή απόδοσης χρήσης μισθίου, ή δικαστική απόφαση αποβολής, ή επιδίκασης μισθωμάτων, ή έχει ασκηθεί εναντίον του μισθωτή αγωγή αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων.

Τελευταία ενημέρωση: Πέμπτη, 19 Ιουλίου 2018, 13:24