Προϋπολογισμός: Στα 1,180 δισ ευρώ η χρηματοδότηση της κοινωνικής πολιτικής

Πρώτη καταχώρηση: Δευτέρα, 2 Οκτωβρίου 2017, 15:52
Προϋπολογισμός: Στα 1,180 δισ ευρώ η χρηματοδότηση της κοινωνικής πολιτικής
Υψηλό έχει αρχίσει να γίνετια το κόστος στήριξης των νοικοκυριών και των παιδιών που βιώνουν συνθήκες φτώχειας, όπως περιγράφεται στον προυπολογισμό του 2018, που κατατέθηκε στη Βουλή σύμφωνα με την Συνταγματική υποχρέωση.

Για το 2018, ο προϋπολογισμός ενσωματώνει τη συνέχιση δράσεων κοινωνικής πολιτικής αλλά και την έναρξη νέων, μεταξύ των οποίων:

• Η εφαρμογή του προγράμματος για το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης, με πιστώσεις ύψους 760 εκατ. ευρώ που θα ανακουφίσει πάνω από 250 χιλιάδες νοικοκυριά που βιώνουν συνθήκες φτώχειας.

• Η διάθεση ποσού 320 εκατ. ευρώ, που εξασφαλίστηκε από την επισκόπηση των πρωτογενών λειτουργικών δαπανών και προορίζεται για την προστασία ευάλωτων οικονομικά νοικοκυριών και για παρεμβάσεις στον κρίσιμο τομέα αντιμετώπισης της παιδικής φτώχειας.

• Η συνεισφορά του δημοσίου, με ποσό ύψους 100 εκατ. ευρώ, για την προστασία της κύριας κατοικίας των υπερχρεωμένων νοικοκυριών, με συγκεκριμένα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.

Στα επόμενα έτη, οι ρυθμοί οικονομικής μεγέθυνσης είναι επαρκείς για να εξασφαλίζουν τόσο την επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων όσο και τον δημοσιονομικό χώρο, ώστε να εφαρμοστούν οι μειώσεις φορολογικών συντελεστών νοικοκυριών και επιχειρήσεων που προβλέφθηκαν και ψηφίστηκαν με το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021.

Τελευταία ενημέρωση: Δευτέρα, 2 Οκτωβρίου 2017, 16:06