ΣτΕ: Επικύρωση προστίμου στον Λ. Λαυρεντιάδη ύψους 495.000 ευρώ

Πρώτη καταχώρηση: Παρασκευή, 17 Νοεμβρίου 2017, 16:44
ΣτΕ: Επικύρωση προστίμου στον Λ. Λαυρεντιάδη ύψους 495.000 ευρώ
Επικύρωσε το Συμβούλιο της Επικρατείας τα πρόστιμα συνολικού ύψους 495.000 ευρώ που είχε επιβάλει η Τράπεζα Ελλάδος το 2011 στον πρώην πρόεδρο της Proton Bank Λαυρέντη Λαυρεντιάδη και τέσσερις στενούς συνεργάτες του, καθώς έκρινε ότι δεν είχαν λάβει τα αναγκαία μέτρα για παραβάσεις της νομοθεσίας που αφορούν στην πρόληψη και την καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες ακόμη και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο καλεί τον Λαυρέντη Λαυρεντιάδη να καταβάλει 135.000 ευρώ, καθώς δεν μετέβαλε το αρχικό πρόστιμο που του είχε επιβληθεί, ενώ αντίθετα κάποιες παραβάσεις που αφορούσαν τους συνεργάτες του διαγράφησαν είτε γιατί έκρινε ότι δεν είχαν νόμιμη αιτιολογία είτε επειδή υπήρξε αλληλοεπικάλυψη.

Έτσι, το ΣτΕ με σειρά αποφάσεών του έκρινε πως πρέπει να μειωθεί το πρόστιμο που είχε επιβληθεί στον πρώην αντιπρόεδρο της Proton Αντώνη Αθανάσογλου από 155.000 ευρώ στα 80.000 ευρώ, να επικυρωθεί το πρόστιμο των 75.000 ευρώ στο πρώην ιδρυτικό στέλεχος της Τράπεζας, διευθύνοντα σύμβουλο και καθηγητή στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τρύφωνα Κολλίντζα, στον πρώην διευθυντή κανονιστικής συμμόρφωσης Νικόλαο Κουντουράκη να επικυρωθεί πρόστιμο των 125.000 ευρώ και στον πρώην διευθύνοντα σύμβουλο, πρώην εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. Αθανάσιο Παπασπηλίου το πρόστιμο από 155.000 ευρώ να μειωθεί στα 80.000 ευρώ.

Τελευταία ενημέρωση: Παρασκευή, 17 Νοεμβρίου 2017, 16:44