Τα εγκεκριμένα ποσά ανά δικαιούχο για το μέτρο της νιτρορύπανσης

Πρώτη καταχώρηση: Τετάρτη, 3 Οκτωβρίου 2018, 15:03
Τα εγκεκριμένα ποσά ανά δικαιούχο για το μέτρο της νιτρορύπανσης
Συνολικά 4.169 δικαιούχοι εντάσσονται στη δράση 10.1.04 «Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα» σύμφωνα με απόφαση που δημοσιεύθηκε στη Διαύγεια, ενώ γνωστοποιήθηκε και ο κατάλογος των εγκεκριμένων ποσών της πενταετίας για τις δεσμεύσεις κάθε αγρότη.

Στην απόφαση που δημοσιεύθηκε στη Διαύγεια, και υπεγράφη από τον γενικό γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, Χαράλαμπο Κασίμη, αναφέρεται ότι ο συνολικός προϋπολογισμός των πράξεων που προτείνεται για εγγραφή στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 254.627.063,52 ευρώ.

Σημειώνεται ότι η οικονομική ενίσχυση χορηγείται ετησίως για να αποζημιώνει τους δικαιούχους για την απώλεια εισοδήματος (διαφυγόν εισόδημα) που συνεπάγεται η τήρηση των δεσμεύσεων της δράσης, πρόσθετες δαπάνες και το κόστος συναλλαγής, ενώ στο τεχνικό δελτίο πράξης κάθε δικαιούχου παρατίθεται το μέγιστο συνολικό ύψος ενίσχυσης που δύναται να λάβει για όλη την πενταετή περίοδο δέσμευσης.

Όπως αναφέρεται στην απόφαση «για τη λήψη της κατ' έτος ενίσχυσης της δράσης της παρούσας, οι δικαιούχοι υποβάλλουν Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (ΕΑΕ), παράρτημα της οποίας αποτελεί η αίτηση πληρωμής που υποβάλλει ο δικαιούχος για την καταβολή της ενίσχυσης της δράσης της παρούσας, μέχρι την 15η Μαΐου κάθε έτους εφαρμογής, ή όπως προβλέπεται σε σχετική εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ, με αναφορά στον κωδικό παράλληλης δράσης ανά ενταγμένο στη δράση αγροτεμάχιο».

Τελευταία ενημέρωση: Τετάρτη, 3 Οκτωβρίου 2018, 15:03