Τι μας περιμένει με τις αλλαγές στα εργασιακά

Πρώτη καταχώρηση: Τετάρτη, 30 Αυγούστου 2017, 12:47
Τι μας περιμένει με τις αλλαγές στα εργασιακά
Μειώσεις στις επικουρικές που αφορούν στην περίοδο μετά την 1/1/2015, αύξηση ασφαλίστρων υπέρ του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων, μεγάλες κυρώσεις για όσους παραβιάζουν την εργατική νομοθεσία είναι κάποια από τα μέτρα που περιλαμβάνονται στο πολυνομοσχέδιο που κατέθεσε το βράδυ της Τρίτης το Υπουργείο Εργασίας.

Το «δαιδαλώδες» νομοσχέδιο περιλαμβάνει μέτρα με τα οποία επιχειρείται να διορθωθούν τα «αγκάθια» του νόμου Κατρούγκαλου (2016) σε βάρος κυρίως των συνταξιούχων και των ελευθέρων επαγγελματιώνΤο σχέδιο νόμου προβλέπει, επίσης, επιστροφές ΕΦΚΑ για τους φορολογουμένους που δήλωσαν λιγότερα εισοδήματα το 2016 συγκριτικά με το 2015, υποχρεωτική δήλωση των υπερωριών στην «Εργάνη», αλλά και επίδομα ανεργίας για τους απλήρωτους εργαζομένους.

Όσον αφορά τους πολιτικούς μηχανικούς και τους δικηγόρους, υπάρχει μέριμνα απαλλαγής από την υποχρέωση καταβολής εισφορών, για εκείνους που γράφτηκαν μεν στους αντίστοιχους συλλόγους, ωστόσο δεν έχουν κάνει έναρξη επαγγέλματος.

Το «δαιδαλώδες» νομοσχέδιο περιλαμβάνει μέτρα με τα οποία επιχειρείται να διορθωθούν τα «αγκάθια» του νόμου Κατρούγκαλου (2016) σε βάρος κυρίως των συνταξιούχων και των ελευθέρων επαγγελματιών.

Όσον αφορά στον κατώτατο μισθό, δεν υπάρχει πρόβλεψη για αύξησή του από τα 586 στα 751 ευρώ, όπως είχε δεσμευτεί το κυβερνητικό επιτελείο.

Αναλυτικά οι αλλαγές

Αλλαγές στις εισφορές των ανεπάγγελτων μηχανικών και δικηγόρων


Από 1/1/2017 στον ΕΦΚΑ υπάγονται από το πρώην ΤΣΜΕΔΕ (μηχανικοί) και το πρώην ΤΑΝ (νομικοί):

- οι αυταπασχολούμενοι που είναι εγγεγραμμένοι ή θα εγγραφούν στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

- οι δικηγόροι που είναι εγγεγραμμένοι ή θα εγγραφούν στους οικείους δικηγορικούς συλλόγους και ασκούν ελεύθερο επάγγελμα.

Η υπαγωγή, σύμφωνα με τις νομοθετικές ρυθμίσεις των πρώην ταμείων, ισχύει από την ημερομηνία έναρξης του επαγγέλματος στην αρμόδια Δ.Ο.Υ και μέχρι τη διακοπή της επαγγελματικής δραστηριότητας. Ασφαλιστικές εισφορές που έχουν καταβληθούν σε περίοδο ασφάλισης από 1/1/2017 έως και την ισχύ της υπό ψήφισης ρύθμισης συμψηφίζονται ή επιστρέφονται, πλην των εισφορών για υγειονομική περίθαλψη.

Τα παραπάνω πρόσωπα που έχουν υπαχθεί στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ μέχρι την ισχύ του υπό ψήφιση νόμου και για τα οποία προκύπτει διακοπή της ασφάλισής τους στον ΕΦΚΑ μπορούν προαιρετικά να συνεχίσουν την ασφάλισή τους.

Τι θα ισχύσει για εκείνους τους αυταπασχολούμενους και ελεύθερους επαγγελματίες του πρώην ΟΑΕΕ και ΕΤΑΑ που πλήρωσαν ή θέλουν να πληρώσουν υψηλότερες εισφορές


Στην κατηγορία αυτή, οι ενδιαφερόμενοι αυταπασχολούμενοι και ελεύθεροι επαγγελματίες έχουν τη δυνατότητα να διαλέξουν ως βάση υπολογισμού των εισφορών τους ποσό μεγαλύτερο από το μηνιαίο εισόδημά τους με την επιφύλαξη του ανώτατου ορίου ασφαλιστέου εισοδήματος.

Επανακαθορίζεται, επίσης, η διαδικασία συμψηφισμού και επιστροφής των αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών στον ΕΦΚΑ.

Επέρχεται νομοτεχνική βελτίωση ως προς τους ασφαλισμένους που εξαιρούνται από την προσαύξηση της σύνταξης λόγω καταβολής αυξημένων εισφορών.

Αυξάνονται τα ασφάλιστρα Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (σ.σ.: μερίσματα Δημοσίου)

Σχετικά με τους μετόχους του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων, προβλέπεται επανακαθορισμός των μηνιαίων κρατήσεών τους, οι οποίες ορίζονται σε ποσοστό 4,5% επί των συντάξιμων αποδοχών, όπως προσδιορίζονται για την κύρια σύνταξη.

Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους προβλέπει αύξηση εσόδων 26 εκατ. ευρώ υπέρ του ΜΤΠΥ.

Τι ισχύει για τις εισφορές βουλευτών, περιφερειαρχών και δημάρχων

Επανακαθορίζεται το ασφαλιστικό καθεστώς που θα διέπει κατηγορίες αιρετών οργάνων (δήμαρχοι, περιφερειάρχες, βουλευτές) του Δημοσίου σχετικά με το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών τους για κύρια ασφάλιση, επικουρική, υγειονομική περίθαλψη και εφάπαξ.

Τα «πάνω-κάτω» στον υπολογισμό των συντάξεων

• Μειώσεις στις επικουρικές συντάξεις

Το τμήμα της σύνταξης που αντιστοιχεί στον χρόνο ασφάλισης που έχει προγραμματοποιηθεί έως και την 31/12/2014 υπολογίζεται με βάση το υφιστάμενο ποσοστό αναπλήρωσης (0,45%), το οποίο για κάθε έτος ασφάλισης αντιστοιχεί σε ποσοστό επί των συνταξίμων αποδοχών κάθε ασφαλισμένου που υπεβλήθησαν σε εισφορές υπέρ επικουρικής ασφάλισης (αντί των αποδοχών που υπολογίζονται για την έκδοση κύριας σύνταξης).

Σύμφωνα με ειδικούς, θα γίνουν μειώσεις έως 30% -35% στις επικουρικές συντάξεις τις οποίες αιτήθηκαν ασφαλισμένοι μετά την 1/1/2015.

To πλήθος των ασφαλισμένων που θα υποστεί αυτές τις μειώσεις υπολογίζεται σε 85.000 άτομα.
• Ανατροπές στις ανταποδοτικές - κύριες συντάξεις δημοσίων υπαλλήλων, αγροτών, φυλακισμένων, αναπήρων

Από το νομοσχέδιο ορίζεται πως το συνολικό ακαθάριστο ποσό της ανταποδοτικής σύνταξης δεν μπορεί να υπερβαίνει το ακαθάριστο ποσό των συντάξιμων αποδοχών.

Προβλέπεται χρόνος ασφάλισης στον ΕΦΚΑ και ο χρόνος που αναγνωρίζεται στην πρόσθετη ασφάλιση αγροτών που αναγνωρίζεται στον κλάδο κύριας ασφάλισης. Οι ασφαλισμένοι καταβάλλουν μηνιαία εισφορά 20% επί του 70% του προβλεπομένου, κατά την υποβολή της αίτησης κατώτατου βασικού μισθού άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών.

Συμπληρώνεται διάταξη του νόμου 4387/2016 (σ.σ.: νόμου Κατρούγκαλου) ως προς τις εργοδοτικές εισφορές που καταβάλλονται για όσους διορίζονται σε θέσεις μετακλητών υπαλλήλων με σχέση δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου.

Διευκρινίζεται το χρονικό διάστημα ασφάλισης που λαμβάνεται υπ' όψιν για τον υπολογισμό των συντάξιμων αποδοχών των υπαλλήλων-λειτουργών του Δημοσίου και των στρατιωτικών, στις περιπτώσεις που δεν προκύπτει χρόνος ασφάλισης 5 ή 10 χρόνων (ανάλογα με τον χρόνο έναρξης καταβολής της σύνταξης) από το 2002 μέχρι την έναρξη καταβολής της σύνταξης. Σε αυτές τις περιπτώσεις αναζητείται χρόνος ασφάλισης και πριν από την 1/1/2002 και μέχρι τη συμπλήρωση 5 ή 10 ετών, κατά περίπτωση.

Ορίζεται ότι το συνολικό ποσοστό της μείωσης της σύνταξης σε περίπτωση πρόωρης αποχώρησης δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30%.

Προβλέπεται ότι η σύνταξη δικαιούχου που έχει καταδικαστεί σε ποινή κάθειρξης για οποιοδήποτε αδίκημα μεταβιβάζεται στους τυχόν δικαιούχους, σύμφωνα με τις διατάξεις για συνταξιοδότηση λόγω θανάτου.

Καταργούνται διατάξεις που ορίζουν πως το επίδομα θέσης ευθύνης περιλαμβάνεται στις συντάξιμες αποδοχές μόνο για όσους έχουν ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου, όχι κατά αναπλήρωση ή ανάθεση, τουλάχιστον για μία διετία.

Προσδιορίζονται οι συντάξιμες αποδοχές επί των οποίων υπολογίζονται οι ασφαλιστικές εισφορές για όσους αμείβονται από 1/1/2017 με βάση τα ειδικά μισθολόγια (νόμος 4472/2017).

Διευκρινίζεται ότι το χρονικό διάστημα ασφάλισης λαμβάνεται υπ' όψιν για τον υπολογισμό των συντάξιμων αποδοχών των ασφαλισμένων των πρώην φορέων κοινωνικής ασφάλισης που κατέθεσαν αίτηση συνταξιοδότησης εντός του έτους 2016 στις περιπτώσεις που δεν προκύπτει χρόνος ασφάλισης 5 ή 10 ετών (ανάλογα με τον χρόνο έναρξης καταβολής της σύνταξης) από το 2002.

Οι γενικές και ειδικές διατάξεις που προβλέπουν διακοπή ή περικοπή της σύνταξης αναπηρίας ή της σύνταξης λόγω θανάτου και των προνοιακών ή άλλων επιδομάτων όταν ο δικαιούχος αναλαμβάνει εργασία ή αυταπασχολείται, δεν εφαρμόζονται στους δικαιούχους που πάσχουν από αναπηρία που οφείλεται σε ψυχική πάθηση ή νοητική υστέρηση ή συμπαθολογία ψυχικής πάθησης και νοητικής στέρησης.

ΚΕΑΟ: Πρόσβαση σε τραπεζικούς λογαριασμούς και πληροφορίες του Δημοσίου

• Προβλέπεται:

-α) η πρόσβαση του συνόλου των υπηρεσιών του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) του ΕΦΚΑ στο Σύστημα Μητρώων Τραπεζικών Λογαριασμών και Λογαριασμών Πληρωμών για τη διευκόλυνση αιτημάτων παροχής σχετικών πληροφοριών
-β) υποχρέωση παροχής στο ΚΕΑΟ κάθε διαθέσιμης πληροφορίας από τρίτους (φορείς της γενικής κυβέρνησης και κρατικές υπηρεσίες) για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του.

Κυρώσεις για παραβάσεις στην εργασιακή νομοθεσία

Το νομοσχέδιο «στοχοποιεί» και εργοδότες που παραβαίνουν την εργατική νομοθεσία, καθώς:

1. Γίνεται επανακαθορισμός της διαδικασίας και των κριτηρίων προσωρινής ή οριστικής διακοπής λειτουργίας μίας επιχείρησης, όταν κριθεί ότι υπάρχουν παραβάσεις που εγκυμονούν άμεσο ή σοβαρό κίνδυνο για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων.

2. Ορίζονται οι περιπτώσεις που επιβάλλεται προσωρινή διακοπή της λειτουργίας συγκεκριμένης παραγωγικής διαδικασίας ή τμήματος ή τμημάτων ή του συνόλου της επιχείρησης.

3. Προβλέπεται ότι είναι υποχρεωτική η δήλωση στο σύστημα «Εργάνη» κάθε αλλαγής ή τροποποίησης του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας, καθώς και της υπεργασίας και της νόμιμης υπερωριακής απασχόλησης των εργαζομένων.

4. Ορίζεται η διαδικασία αναγγελίας από τον εργοδότη για κάθε περίπτωση οικειοθελούς αποχώρησης μισθωτού ή καταγγελία της σύμβασης στην «Εργάνη».

5. Αποκλείονται οι οικονομικοί κ.λπ. φορείς από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, εφόσον αυτοί έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα.

6. Προβλέπεται η δυνατότητα χορήγησης του επιδόματος μητρότητας και σε αυτές που κυοφορούν, τις τεκμαιρόμενες μητέρες καθώς και σε όσες υιοθετούν τέκνο ηλικίας έως 2 ετών.

7. Προσδιορίζεται χρονικό διάστημα 60 ημερών για τη συζήτηση των αγωγών και των τακτικών ένδικων μέσων επί εργατικών διαφορών.

8. Καθορίζονται οι προϋποθέσεις για την επιδότηση ανεργίας στις περιπτώσεις που ο άνεργος έχει θεωρήσει τη μονομερή βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας του ως καταγγελία της σχέσης εργασίας από τον εργοδότη.

Διαβάστε επίσης:

Τελευταία ενημέρωση: Τετάρτη, 30 Αυγούστου 2017, 13:00