Τροπολογία του υπ. Εργασίας για την επέκταση της χρονικής διάρκειας των προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα

Πρώτη καταχώρηση: Πέμπτη, 6 Ιουνίου 2019, 16:02
Τροπολογία του υπ. Εργασίας για την επέκταση της χρονικής διάρκειας των προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα

Την επέκταση της χρονικής διάρκειας των προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα και για τους ωφελούμενους που απασχολούνται σε δήμους και Περιφέρειες προβλέπει τροπολογία που κατέθεσε το υπουργείο Εργασίας σε σχέδιο νόμου του υπουργείου Υγείας.

Σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο, η επέκταση της χρονικής διάρκειας των προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα επιτρέπεται κατ' εξαίρεση και μόνο για τα προγράμματα στα οποία οι ωφελούμενοι απασχολούνται για τη λειτουργία οργανωμένων εγκαταστάσεων προσφύγων και μεταναστών και για την αντιπυρική προστασία των δασικών οικοσυστημάτων της χώρας.

Με την προτεινόμενη ρύθμιση, παρέχεται η δυνατότητα επέκτασης της χρονικής διάρκειας και των προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα απευθείας σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) α΄ και β΄ βαθμού.

Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση, συχνά τα προγράμματα αυτά υλοποιούνται, προκειμένου να αντιμετωπίζονται πολλές φορές έκτακτες και επείγουσες ανάγκες, κυρίως των δήμων και των δημοτικών υπηρεσιών, οι οποίες χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος, με αποτέλεσμα να απαιτείται η συνέχισή τους και η συνέχιση της απασχόλησης των ωφελουμένων σε αυτά.

Τελευταία ενημέρωση: Πέμπτη, 6 Ιουνίου 2019, 16:02