Χιλιάδες επιχειρήσεις "κλείδωσαν" την επιστρεπτέα προκαταβολή

Πρώτη καταχώρηση: Τρίτη, 12 Μαΐου 2020, 08:01
Χιλιάδες επιχειρήσεις "κλείδωσαν" την επιστρεπτέα προκαταβολή

Χιλιάδες είναι οι επιχειρήσεις που έσπευσαν να αποδεχθούν μέσω της πλατφόρμας MyBusinessSupport της ΑΑΔΕ το δάνειο που είχε προεγκρίνει για αυτούς το Υπουργείο Οικονομικών.

Ήδη οι αιτήσεις ξεπέρασαν τις 10.000 μέσα σε 24 ώρες, ενώ σήμερα θα λάβουν και την επιστρεπτέα προκαταβολή οι πρώτοι δικαιούχοι.

Να σημειωθεί πως μόνο χθες Δευτέρα 11 Μαΐου επισκέφθηκαν την πλατφόρμα πάνω από 100.000 ενδιαφερόμενοι, ενώ συνολικά θα πρέπει μέχρι και την Παρασκευή να έχουν μπει και οι 90.000 επιχειρήσεις που είχαν εκδηλώσει εξαρχής ενδιαφέρον (έως 21 Απριλίου) και κρίθηκαν επιλέξιμες να λάβουν τα χαμηλότοκα δάνεια στήριξης.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι δικαιούχοι επιλέγουν και μικρότερο ποσό δανείου από το αρχικώς εγκριθέν, με βάση τις ανάγκες τους και τους ειδικούς όρους χορήγησης.

Παράλληλα, για όσους δεν πρόλαβαν ή αποκλείστηκαν, ετοιμάζεται νέος γύρος χορήγησης επιστρεπτέας προκαταβολής 1 δισ. ευρώ τον Ιούνιο.

Για όσους πέρασαν όμως στην τελική φάση και τώρα επιλέγουν το ποσό που θα λάβουν, μπορούν ακόμα και να αλλάξουν απόφαση τροποποιώντας την αίτησή τους αυθημερόν μετά την υποβολή της. Αν περάσουν όμως τα μεσάνυχτα, τότε η αίτηση θεωρείται οριστική και δεν αλλάζει, γιατί τότε «κλειδώνει» το σύστημα και στη συνέχεια αντλούνται τα στοιχεία για να γίνουν άμεσα οι πληρωμές.

Σύμφωνα με εγκύκλιο του διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή, οι επιχειρήσεις των οποίων απορρίφθηκαν οι αιτήσεις για τη χορήγηση του κρατικού δανείου έχουν τη δυνατότητα εντός 5 εργάσιμων ημερών να υποβάλουν ένσταση στην πλατφόρμα «myBusinessSupport» της ΑΑΔΕ με αίτημα επανεξέτασης. Οι περισσότερες αιτήσεις που απορρίφθηκαν είχαν υποβληθεί από ατομικές επιχειρήσεις οι οποίες δεν απασχολούν κανέναν εργαζόμενο. Επίσης μετά την υποβολή της οριστικής αίτησης χορήγησης της ενίσχυσης, η επιχείρηση μπορεί να τροποποιήσει την αίτηση αυτή περισσότερες από μία φορές μέχρι το τέλος της ημέρας της αρχικής υποβολής της. Ωστόσο, μετά το πέρας της ημέρας αυτής, η οριστική αίτηση δεν δύναται να τροποποιηθεί.

Υπενθυμίζεται ότι η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή των αιτήσεων χορήγησης της επιστρεπτέας προκαταβολής θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι την Παρασκευή 15 Μαΐου. Στην εγκύκλιο του διοικητή της ΑΑΔΕ διευκρινίζονται μεταξύ άλλων τα εξής:

-Δικαιούχοι της επιστρεπτέας προκαταβολής είναι οι ενεργές κατά την υποβολή της αίτησης ιδιωτικές επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής, συμπεριλαμβανομένων των ατομικών, ανεξαρτήτως κλάδου, οι οποίες κατά την 31η Μαρτίου 2020 απασχολούσαν από 1 έως 500 εργαζόμενους, ή οι ιδιωτικές επιχειρήσεις με τη μορφή ομόρρυθμων, ετερόρρυθμων, εταιρειών περιορισμένης ευθύνης εταιρειών και ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (ΙΚΕ), ανεξαρτήτως κλάδου, οι οποίες δεν απασχολούσαν εργαζόμενους κατά την 31η Μαρτίου 2020.

-Για τη χορήγηση της επιστρεπτέας προκαταβολής αποτελεί προϋπόθεση η επιχείρηση να μην είναι σε αδράνεια από την 1η Απριλίου 2019 μέχρι και τις 2 Απριλίου 2020, όπως αυτό προκύπτει από τα στοιχεία που τηρούνται στο φορολογικό μητρώο της ΑΑΔΕ ή από τη μη υποβολή μηδενικών δηλώσεων ΦΠΑ καθ' όλη την ως άνω χρονική περίοδο. Διευκρινίζεται ότι, προκειμένου να αποκλειστεί μια επιχείρηση και να μην είναι δικαιούχος, θα πρέπει να είναι σε αδράνεια συνεχώς για όλο το διάστημα από 1η Απριλίου 2019 και μετά έως και τις 2 Απριλίου 2020. Συνεπώς, αν μια επιχείρηση είναι μόνο κάποιο διάστημα σε αδράνεια ή υπάρχουν τμηματικές περίοδοι αδράνειας, π.χ. από 1/5/2019-30/11/2019 και από 1/1/2020-31/1/2020, δικαιούται την επιστρεπτέα προκαταβολή, εφόσον βέβαια πληρούνται και οι λοιπές προϋποθέσεις. Για αυτόν τον σκοπό είναι κατ' αρχήν επιλέξιμες όλες οι επιχειρήσεις που στο διάστημα αυτό εμφανίζονται ως «ενεργές», σύμφωνα με τα ανωτέρω. Ομοίως, η προϋπόθεση της μη υποβολής μηδενικών δηλώσεων ΦΠΑ αφορά τις επιχειρήσεις, οι οποίες καθ' όλη την περίοδο από την 1η Απριλίου 2019 έως και τις 2 Απριλίου 2020 υπέβαλαν δηλώσεις με μηδενικές εισροές και μηδενικές εκροές, δηλαδή δηλώσεις μέχρι και το Α' τρίμηνο του 2020, για τις επιχειρήσεις που τηρούν απλογραφικά βιβλία και για τον τρίτο μήνα του 2020 για τις επιχειρήσεις που τηρούν διπλογραφικά βιβλία.

-Δεν δικαιούνται την επιστρεπτέα προκαταβολή επιχειρήσεις που κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης βρίσκονται σε πτώχευση ή διαδικασία εκκαθάρισης, καθώς σκοπός των σχετικών διατάξεων είναι η ενίσχυση ενεργών επιχειρήσεων.

-Δεν δικαιούνται την επιστρεπτέα προκαταβολή οι επιχειρήσεις που έχουν δηλώσει έναρξη εργασιών στο φορολογικό μητρώο της ΑΑΔΕ μέχρι την 31-3-2019 και έχουν υποβάλει, μέχρι και τις 3 Μαΐου 2020, πιστωτικές δηλώσεις ΦΠΑ με μηδενικές εκροές καθ' όλη την περίοδο από την 1η Απριλίου 2019 μέχρι και την 31 Μαρτίου 2020, κατά τα προαναφερθέντα. Συνεπώς, επιχειρήσεις που έχουν υποβάλει κατά την περίοδο αυτή έστω και μία χρεωστική δήλωση ή πιστωτική δήλωση ΦΠΑ με θετικές (άνω του μηδενός) εκροές δικαιούνται την επιστρεπτέα προκαταβολή, εφόσον βέβαια πληρούνται και οι λοιπές προϋποθέσεις.

- Στις περιπτώσεις που δεν έχουν υποβληθεί οι σχετικές δηλώσεις φόρου εισοδήματος και ΦΠΑ, εφόσον υπήρχε η υποχρέωση, οι επιχειρήσεις αυτές δεν δικαιούνται την επιστρεπτέα προκαταβολή.

-Στις περιπτώσεις επιχειρήσεων που δεν είναι υποκείμενες σε ΦΠΑ ή είναι υποκείμενες αλλά απαλλάσσονται από την επιβολή του ΦΠΑ και την υποβολή των σχετικών δηλώσεων, λαμβάνονται υπόψη τα δεδομένα του υποβληθέντος εντύπου Ε3, ανεξάρτητα εάν οι δηλώσεις δεν έχουν ακόμη εκκαθαριστεί.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ

Τελευταία ενημέρωση: Τρίτη, 12 Μαΐου 2020, 08:25