Τις αλλαγές που προωθεί το Υπουργείο Εργασίας στο συνταξιοδοτικό, τα επιδόματα και στο εργασιακό αναφέρει η νέα έκθεση της Κομισιόν για την ενισχυμένη εποπτεία.

Αναλυτικά, ανά πεδίο, η έκθεση των Βρυξελλών προβλέπει:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Συντάξεις

Ο στόχος της κυβέρνησης για την ψηφιακή επεξεργασία αιτήσεων συντάξεων που υποβάλλονται ψηφιακά είναι κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες υψηλότερος με ορόσημο τα τέλη Μαρτίου 2021 (40%) σε σύγκριση με εκείνον τον στόχο που έχει επιτευχθεί του τέλους Ιουνίου 2020. Έπειτα η επεξεργασία αναμένεται να επιταχυνθεί ξανά και να φθάσει το 75% έως τα τέλη Ιουνίου 2021. Η ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής αναμένεται τον Δεκέμβριο του 2021.

Επιδόματα

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Όσον αφορά την αναθεώρηση των επιδομάτων αναπηρίας, πιλοτικό έργο πρόκειται να ξεκινήσει τον Μάρτιο του 2021, αναφέρει η έκθεση.

Οι Βρυξέλλες επισημαίνουν πως το εγγυημένο σύστημα ελάχιστου εισοδήματος, το μεταρρυθμισμένο οικογενειακό επίδομα και το επίδομα στέγασης εξακολουθούν να διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην προστασία των εισοδημάτων των νοικοκυριών. Οι δαπάνες για αυτά τα επιδόματα αναμένεται να αυξηθούν σημαντικά το 2021, καθώς οι επιπτώσεις της πανδημίας αντικατοπτρίζονται στις δηλώσεις φόρου εισοδήματος 2020.

Σημειώθηκε μικρή πρόοδος όσον αφορά την παροχή υπηρεσιών επανένταξης στην αγορά εργασίας για τους δικαιούχους κοινωνικής πρόνοιας. Το σύστημα Εγγυημένου Ελάχιστου Εισοδήματος θα πρέπει να συνδυάζει την παθητική υποστήριξη εισοδήματος (πρώτος πυλώνας) με την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών (δεύτερος πυλώνας) και υπηρεσιών επανένταξης στην αγορά εργασίας (τρίτος πυλώνας).

Εργασιακό

Η κυβέρνηση παρουσίασε τις προτάσεις της για εκσυγχρονισμό ορισμένων πτυχών της εργατικής νομοθεσίας.

Αυτές οι προτάσεις μεταρρύθμισης βρίσκονται υπό διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους. Η κωδικοποίηση της εργατικής νομοθεσίας αναμένεται να θεσπιστεί στα τέλη του 2020.

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης