Δύο νέα «στρατηγεία» τα οποία θα ασχοληθούν αποκλειστικά με τα ακίνητα «στήνει» σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), με στόχο τη στενότερη παρακολούθηση όλων των σταδίων και των διαδικασιών φορολόγησης, καθώς και την ορθή εφαρμογή της νομοθεσίας στις μεταβιβάσεις ακινήτων.

Η παραδοσιακή ροπή του συγκεκριμένου τομέα στη φοροδιαφυγή, αλλά και οι αλλαγές που επήλθαν σε κρίσιμα ζητήματα όπως η καθιέρωση του αφορολογήτου των 800.000 ευρώ στις γονικές παροχές και τις δωρεές, οι απαλλαγές από τον ΕΝΦΙΑ και οι βραχυχρόνιες μισθώσεις, επιβάλουν την αναβάθμιση του ελεγκτικού μηχανισμού.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ
 • Οι νέες ειδικές μονάδες πιάνουν δουλειά εντός του Απριλίου, συνιστώντας ουσιαστικά την Εφορία ακινήτων.
 • Στα δύο Κέντρα Φορολογίας Κεφαλαίου (ΚΕΦΟΠ) περνούν όλες οι υπηρεσίες φορολογίας κεφαλαίου των Δ.Ο.Υ σε Αττική και περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Μεταβιβάσεις, δηλώσεις, φόροι, πρόστιμα, πιστοποιητικά και έλεγχοι που σχετίζονται με τα ακίνητα, εμπίπτουν στις αρμοδιότητες των νέων κέντρων η ενεργοποίηση των οποίων έρχεται την ώρα που το επιχειρησιακό σχέδιο της ΑΑΔΕ προβλέπει φέτος τη διενέργεια 2.500 ελέγχων σε αγοραπωλησίες ακινήτων, γονικές παροχές, κληρονομιές και δωρεές με ιδιαίτερη έμφαση σε υποθέσεις που παραγράφονται στο τέλος του έτους.

Σε στενό ελεγκτικό κλοιό  παραμένουν και οι βραχυχρόνιες μισθώσεις υπό το πρίσμα των νέων διατάξεων σύμφωνα με τις οποίες η διάθεση τριών ακινήτων στην αγορά βραχυχρόνιων μισθώσεων συνιστά επιχειρηματική δραστηριότητα και υπάγεται σε ΦΠΑ, αλλά και οι μεταβιβάσεις ακινήτων με μετρητά μετά τη ριζική απαγόρευσή τους.

 • Η πρεμιέρα του ΚΕΦΟΚ Αττικής είναι προγραμματισμένη για τις 22 Απριλίου ενώ θα ακολουθήσει στις 13 Μαΐου η λειτουργία του ΚΕΦΟΚ Θεσσαλονίκης, το οποίο σταδιακά μέχρι τις 20 Μαΐου, θα απορροφήσει τις υπηρεσίες φορολογίας κεφαλαίου όλων των ΔΟΥ της περιφέρειας.

Οι αρμοδιότητες

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Έργο των ΚΕΦΟΚ, σύμφωνα με απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή  είναι:

 • Η παρακολούθηση και η εφαρμογή της νομοθεσίας της φορολογίας μεταβίβασης ακινήτων (ΦΜΑ).
 • Η παρακολούθηση της φορολογικής συμμόρφωσης των φορολογουμένων και η δημιουργία και η συντήρηση της φορολογικής εικόνας των φορολογουμένων.
 • Η παραλαβή και η διαχείριση (αρχικών ή τροποποιητικών) δηλώσεων.
 • Η έκδοση πράξεων προσδιορισμού φόρου και προστίμου ή οποιασδήποτε άλλης πράξης.
 • Ο προσδιορισμός προσωρινής αξίας για ακίνητα, για τα οποία δεν ισχύει ο αντικειμενικός προσδιορισμός αυτής.
 • Η διενέργεια ελέγχου και η επιβολή προστίμου στα πρόσωπα που παραβαίνουν τις υποχρεώσεις τους.
 • Η χορήγηση χειρόγραφων πιστοποιητικών.
 • Η επαλήθευση της ορθότητας του περιεχομένου των δηλώσεων, καθώς και η διαχείριση των αποτελεσμάτων από διασταυρώσεις στοιχείων των δηλώσεων με την εφαρμογή των μεθόδων και συστημάτων διασταύρωσης στοιχείων και ανάλυσης κινδύνου που αναπτύσσονται από τις αρμόδιες επιτελικές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ.
 • Η αποστολή των σημαντικών υποθέσεων στις αντίστοιχες ελεγκτικές υπηρεσίες, όταν διαπιστώνονται παραβάσεις.
 • Η παρακολούθηση και η εφαρμογή της νομοθεσίας των φορολογιών ακίνητης περιουσίας Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ), Ειδικού Φόρου επί των Ακινήτων (ΕΦΑ), Ενιαίου Τέλους Ακινήτων (ΕΤΑΚ), Φόρου Ακίνητης Περιουσίας (ΦΑΠ) και της νομοθεσίας των δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (Ε9).
 • Η παραλαβή και η διαχείριση (αρχικών ή τροποποιητικών) δηλώσεων και αιτήσεων (έντυπων υποδειγμάτων) που επέχουν θέση δήλωσης.
 • Ο έλεγχος τροποποιητικής δήλωσης Φόρου Ακίνητης Περιουσίας (ΦΑΠ) φυσικού προσώπου, όταν το αποτέλεσμα της πράξης αυτής είναι πιστωτικό.
 • Ο έλεγχος των παραστατικών κατά την παραλαβή τροποποιητικών δηλώσεων Ειδικού Φόρου επί των Ακινήτων (ΕΦΑ).
 • Η χορήγηση χειρόγραφου πιστοποιητικού ΕΝΦΙΑ.
 • Ο έλεγχος της ορθής εφαρμογής της νομοθεσίας μεταβίβασης ακινήτων από τους συμβολαιογράφους ή/και από τους φύλακες μεταγραφών/προϊσταμένους κτηματολογικών γραφείων.
 • Η επαλήθευση της ορθότητας του περιεχομένου των δηλώσεων, καθώς και η διαχείριση των αποτελεσμάτων από διασταυρώσεις στοιχείων των δηλώσεων με την εφαρμογή των μεθόδων και συστημάτων διασταύρωσης στοιχείων και ανάλυσης κινδύνου που αναπτύσσονται από τις αρμόδιες επιτελικές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των φορολογουμένων, η αποστολή των σημαντικών υποθέσεων στις αντίστοιχες ελεγκτικές υπηρεσίες.

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης