Αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρείας Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDING

Πρώτη καταχώρηση: Τρίτη, 2 Οκτωβρίου 2018, 13:19
Αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρείας Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDING
Αναστέλλεται από σήμερα, 2 Οκτωβρίου 2018, μετά από σχετικό αίτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η διαπραγμάτευση των μετοχών της εταιρείας Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDING AE.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του ΧΑ, η αναστολή ισχύει μέχρι η εταιρεία καταρτίσει και δημοσιοποιήσει την εξαμηνιαία οικονομική έκθεση της περιόδου 1.1. - 30.06.2018.

Συγκεκριμένα κρίθηκε ότι, σε συνέχεια της από 1 Οκτωβρίου 2018 ανακοίνωσης της εταιρείας στην οποία αναφέρεται ότι δεν κατέστη δυνατή η δημοσιοποίηση της εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης, δε διασφαλίζεται η προστασία του επενδυτικού κοινού και η ομαλή λειτουργία της αγοράς των μετοχών της ανωτέρω εταιρείας.

Τελευταία ενημέρωση: Τρίτη, 2 Οκτωβρίου 2018, 13:19