Δέλτα Τεχνική: Ξεκίνησε η διαπραγμάτευση στο ΧΑ του εταιρικού ομολόγου

Πρώτη καταχώρηση: Παρασκευή, 2 Φεβρουαρίου 2018, 14:29
Δέλτα Τεχνική: Ξεκίνησε η διαπραγμάτευση στο ΧΑ του εταιρικού ομολόγου
Ξεκίνησε η διαπραγμάτευση στην Εναλλακτική Αγορά του ΧΑ, του εταιρικού ομολόγου της Δέλτα Τεχνική ΑΕ. Πρόκειται για ένα «πράσινο ομόλογο» με 6.500 κοινές ονομαστικές άυλες ομολογίες.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η τιμή έναρξης διαπραγμάτευσης των ομολογιών είναι 1.000 ευρώ, ήτοι το 100% της ονομαστικής αξίας εκάστης.

Το Κοινό Ομολογιακό Δάνειο (μη μετατρέψιμο σε μετοχές του Εκδότη) έχει διάρκεια επτά (7) έτη, με ετήσιο επιτόκιο 5,50% και περίοδο εκτοκισμού ανά εξάμηνο.

Οι ομολογίες με ημερομηνία έκδοσης 22.12.2017 προέρχονται από διάθεση με Ιδιωτική Τοποθέτηση και είναι πιστωμένες κατά την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης στις μερίδες και τους λογαριασμούς αξίων των δικαιούχων στο Σύστημα Άυλων Τίτλων.

Σύμβουλος έκδοσης του ΚΟΔ αναδείχθηκε η ΒΕΤΑ Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ, η οποία θα είναι παράλληλα Εκπρόσωπος Ομολογιούχων και Πληρεξούσιος Καταβολών.

Όπως δήλωσε σχετικά ο κος Αναστ. Δεληγιώργης, πρόεδρος του ομίλου Δέλτα Τεχνική
«…το εν λόγω Κοινό Ομολογιακό Δάνειο είναι ένα καθαρόαιμο "green bond" καθώς η μερίδα του λέοντος από τα κεφάλαια που συγκεντρώθηκαν θα χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση του πρώτου μέρους του επενδυτικού προγράμματός μας.

Συνολικά, το πλάνο μας περιλαμβάνει την ανάπτυξη έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, με ισχύ πλέον των 90 MW, καθώς και την προώθηση εγκαταστάσεων αντλιών θερμότητας που αποτελούν τη σημαντικότερη τεχνολογία εξοικονόμησης ενέργειας στον κτιριακό τομέα. Στη επιτυχή έκδοση συνέβαλλαν καταλυτικά οι εταιρείες Wealth Fund Services καθώς και η Εθνική Asset Management οι οποίες μεταξύ άλλων, εμπιστεύτηκαν τη δυναμική και τις προοπτικές του ομίλου μας».

Τελευταία ενημέρωση: Παρασκευή, 2 Φεβρουαρίου 2018, 14:29