ΕΚ: Πρόστιμα € 49.000 σε 7 φυσικά πρόσωπα για το ενημερωτικό δελτίο της Μοχλός

Πρώτη καταχώρηση: Τετάρτη, 4 Ιουλίου 2018, 17:55
ΕΚ: Πρόστιμα € 49.000 σε 7 φυσικά πρόσωπα για το ενημερωτικό δελτίο της Μοχλός
Την επιβολή προστίμων συνολικού ύψους € 49.000 σε επτά φυσικά πρόσωπα για παράβαση του άρθρου 5 του π.δ. 348/1985, αναφορικά με τη μη ορθή πληροφόρηση των επενδυτών σε ενημερωτικό δελτίο της εταιρείας ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε. αναφορικά με τη χρήση των αντληθέντων κεφαλαίων από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας το 2001 επέβαλε το διοικητικό συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά τη χθεσινή του συνεδρίαση.

Συγκεκριμένα, επιβάλλονται χρηματικά πρόστιμα ύψους:

- € 10.000 στην την κα Μαρία Σβώλη του Γεωργίου

- € 10.000 στον κ. Γεώργιο Στέγγο του Κωνσταντίνου.

- € 10.000 στην κα Στυλιανή Στέγγου του Κωνσταντίνου.

- € 10.000 στον κ. Παναγιώτη Καζαντζή του Νικολάου

- € 3.000 στον κ. Ιωάννη Δεληκανάκη του Αναστασίου

- € 3.000 στον κ. Κωνσταντίνο Λυρίγκο του Δημητρίου

- € 3.000 στον κ. Αλέξανδρο Παπαϊωάννου του Δημητρίου

Τελευταία ενημέρωση: Τετάρτη, 4 Ιουλίου 2018, 17:55