Επ. Κεφαλαιαγοράς: Ανακαλείται η άδεια λειτουργίας της Παντελάκης ΧΑΕΠΕΥ ως προς τη διαχείριση χαρτοφυλακίου

Επ. Κεφαλαιαγοράς: Ανακαλείται η άδεια λειτουργίας της Παντελάκης ΧΑΕΠΕΥ ως προς τη διαχείριση χαρτοφυλακίου
Την ανάκληση της άδειας λειτουργίας της εταιρείας «Παντελάκης Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ» ως προς την επενδυτική υπηρεσία της διαχείρισης χαρτοφυλακίου αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 795η/24.8.2017 συνεδρίασή του.

Παράλληλα, αποφάσισε τη χορήγηση άδειας λειτουργίας στην υπό σύσταση εταιρεία με την επωνυμία «KM CUBE ΑΕΠΕΥ».

Τελευταία ενημέρωση: Πέμπτη, 24 Αυγούστου 2017, 17:47