Επ. Κεφαλαιαγοράς: Πρόστιμα ύψους 222.000 ευρώ

Πρώτη καταχώρηση: Τρίτη, 3 Ιουλίου 2018, 19:14
Επ. Κεφαλαιαγοράς: Πρόστιμα ύψους 222.000 ευρώ
Πρόστιμα συνολικού ύψους 222.000 ευρώ επέβαλε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κατά τη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου της την Τρίτη.

Συγκεκριμένα αποφάσισε:

Την επιβολή προστίμου ύψους 100.000 ευρώ στην Alpha Bank, ΑΛΦΑ καθώς προέβη σε δημόσια προσφορά ομολογιών εκδόσεως της ASPIS FINANCE PLC, θυγατρικής της ASPIS BANK, χωρίς να δημοσιεύσει ενημερωτικό δελτίο.

Την επιβολή προστίμου 60.000 ευρώ στην εταιρεία ATLANTIC MARKETING RESEARCH ΙΚΕ,καθώς παρείχε επενδυτικές υπηρεσίες χωρίς άδεια.

Την επιβολή προστίμων ύψους 25.000 ευρώ στην εταιρεία EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. για παραβάσεις σχετικά με θέματα πολιτικής αμοιβών και της λειτουργίας κανονιστικής συμμόρφωσης.

Την επιβολή προστίμων σε δύο αλλοδαπά νομικά πρόσωπα λόγω διενέργειας ανοιχτών πωλήσεων επί μετοχών της Eurobank. Συγκεκριμένα επιβάλλονται χρηματικά πρόστιμα ύψους: 12.000 ευρώ στο νομικό πρόσωπο με την επωνυμία GORDEL CAPITAL LTD και 10.000 ευρώ στο νομικό πρόσωπο με
την επωνυμία OZ ELS MASTER FUND LTD

Την επιβολή προστίμου 7.000 ευρώ στην Eurobank για παράβαση διατάξεων κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών σε πελάτες της.

Την επιβολή προστίμου 5.000 ευρώ στην εταιρεία ΒΙΟΧΑΛΚΟ, επειδή δεν συμπεριέλαβε στον κατάλογο που όφειλε να καταρτίζει ως εκδότης, νομικά πρόσωπα που ήταν συνδεόμενα με τον πρόεδρο του Δ.Σ κ. Ν Στασινόπουλο

Την επιβολή προστίμου 3.000 ευρώ στον κ. Παντελή Τζωρτζάκη, μέλους Δ.Σ. της εταιρείας Quest Συμμετοχών, ΚΟΥΕΣ-1,67% για παράβαση των διατάξεων του άρθρου 4 παρ. 3 του ν. 3016/2002.

Επίσης η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αποφάσισε:

Την ανάκληση της άδειας λειτουργίας της ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΑΞΙΩΝ Α.Ε.Ε.Δ. με έδρα στα Ιωάννινα, κατ' εφαρμογή της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του ν. 4514/2018.

Την ανάκληση της άδειας λειτουργίας της εταιρείας Α.Ε.Ε.Δ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ με έδρα την Καστοριά, κατ' εφαρμογή του τελευταίου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 4514/2018.

Την ανάκληση της άδειας λειτουργίας της εταιρείας ARDU PRIME Α.Ε.Π.Ε.Υ. ως προς την επενδυτική υπηρεσία της διαχείρισης χαρτοφυλακίου του Παραρτήματος Α Τμήμα Ιστοιχείο 4 του ν. 4514/2018, κατ' εφαρμογή της παρ. 1 περ. (α) του άρθρου 8 του ίδιου νόμου.

Τελευταία ενημέρωση: Τρίτη, 3 Ιουλίου 2018, 19:14