Κορρές: Πωλήσεις μετοχών στην Nissos Holdings από στελέχη της εταιρείας

Πρώτη καταχώρηση: Κυριακή, 4 Φεβρουαρίου 2018, 16:59
Κορρές: Πωλήσεις μετοχών στην Nissos Holdings από στελέχη της εταιρείας
Η εταιρεία ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ (Εταιρεία) σύμφωνα με το άρθρο 19 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014, το άρθρο 13 του Ν. 3340/2005 και την απόφαση 3/347/12.07.2005 του ΔΣ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ενημερώνει ότι στις 1.2.2018 της γνωστοποιήθηκε από τους κ.κ Γεώργιο Κορρέ, Πρόεδρο του ΔΣ της Εταιρίας, Δημήτρη Βιδάκη, Διευθύνων Σύμβουλο και μέλος του ΔΣ της Εταιρείας, Πέτρο Κατσούλα μη εκτελεστικό μέλος, την κα Μιράντα Χατζηιωάννου του Παναγή-Σταύρου, σύζυγο του κου Δημητρίου Βιδάκη, Διευθύνοντος Συμβούλου της ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε. και στις 2.2.2018 από τον κ. Χρήστο Γκλαβάνη ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος ότι στις 31.1.2018 πραγματοποίησαν τις ακόλουθες πωλήσεις μετοχών της Εταιρείας στην Nissos Holdings (CY) Ltd:

-πώληση 898.000 μετοχών από τον κο Γεώργιο Κορρέ, αξίας 4.561.840 ευρώ

-πώληση 66.650 μετοχών από τον κο Δημήτρη Βιδάκη, αξίας 338.582 ευρώ.

-πώληση 521.812 μετοχών από τον κο Πέτρο Κατσούλα, αξίας 2.650.805 ευρώ.

-πώληση 67.850 μετοχών της από την κα Μιράντα Χατζηιωάννου, αξίας 344.678 ευρώ.

-πώληση 48.200 μετοχών από τον κο Χρήστο Γκλαβάνη, αξίας 244.856 ευρώ.

Τελευταία ενημέρωση: Κυριακή, 4 Φεβρουαρίου 2018, 16:59