Ξανά στο ταμπλό οι μετοχές της ΝΙΚΑΣ

Πρώτη καταχώρηση: Δευτέρα, 1 Οκτωβρίου 2018, 13:39
Ξανά στο ταμπλό οι μετοχές της ΝΙΚΑΣ
Μετά από σχετικό αίτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς προς τις αρμόδιες χρηματιστηριακές αρχές, από σήμερα 1η Οκτωβρίου 2018, αίρεται η αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρίας "Π.Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.".

Και τούτο, καθώς ήρθησαν οι λόγοι για τους οποίους είχε ζητηθεί η αναστολή, δεδομένου ότι η εταιρία προέβη σε επανακατάρτιση των εξαμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων της περιόδου 1.1. - 30.06.2018, επί των οποίων ο νόμιμος ελεγκτής διατύπωσε «Σύμφωνη Γνώμη με Θέμα Έμφασης».

Οι μετοχές της εταιρείας θα διαπραγματεύονται στην Κατηγορία Επιτήρησης.

Τελευταία ενημέρωση: Δευτέρα, 1 Οκτωβρίου 2018, 13:39