ο ενημερωτικό της “BRIG PROPERTIES” ενέκρινε η Επ. Κεφαλαιαγοράς

Πρώτη καταχώρηση: Πέμπτη, 21 Νοεμβρίου 2019, 19:47
ο ενημερωτικό της “BRIG PROPERTIES” ενέκρινε η Επ. Κεφαλαιαγοράς

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αποφάσισε την έγκριση του περιεχομένου του ενημερωτικού δελτίου της εταιρείας «BRIQ PROPERTIES » για τη δημόσια προσφορά νέων κοινών, άυλων, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων και την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών των νέων μετοχών.

Τελευταία ενημέρωση: Πέμπτη, 21 Νοεμβρίου 2019, 19:47