Χωρίς ευρήματα ο φορολογικός έλεγχος του 2012 στην Εθνική Παγγαία

Πρώτη καταχώρηση: Κυριακή, 4 Φεβρουαρίου 2018, 17:22
Χωρίς ευρήματα ο φορολογικός έλεγχος του 2012 στην Εθνική Παγγαία
Η Εθνική Πανγαία Α.Ε.Ε.Α.Π. (εφεξής η "Εταιρεία") σε εφαρμογή των διατάξεων της ενότητας 4.1.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι διεξήχθη και ολοκληρώθηκε από τις αρμόδιες φορολογικές αρχές ο φορολογικός έλεγχος για τη χρήση 2012 της απορρωφηθείσας από αυτήν εταιρείας με την αυτή επωνυμία «Εθνική Πανγαία Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία».

Από τον ανωτέρω έλεγχο δεν προέκυψαν ευρήματα και συνεπώς ούτε πρόσθετοι φόροι.

Τελευταία ενημέρωση: Κυριακή, 4 Φεβρουαρίου 2018, 17:22