Σχολική αποτυχία: Μορφή «σύγχρονης νόσου»

Πρώτη καταχώρηση: Τετάρτη, 31 Μαρτίου 2010, 09:06
Σχολική αποτυχία: Μορφή «σύγχρονης νόσου»
Μορφή «σύγχρονης νόσου» τείνει να πάρει η σχολική αποτυχία, καθώς οι κίνδυνοι που πηγάζουν από αυτήν, ιδίως κατά την περίοδο της εφηβείας, έχουν δυσάρεστα αποτελέσματα, τα οποία ενίοτε είναι απειλητικά για την ζωή του παιδιού επειδή αυτές οι καταστάσεις τού δημιουργούν αμηχανία και αναστάτωση.

Ποιες είναι όμως οι ειδικές καταστάσεις που εμπλέκονται στη σχολική ζωή του εφήβου;

· Το κοινωνικοοικονομικό επίπεδο του εφήβου και της οικογένειάς του.

Μεγάλη οικογένεια, διαλυμένες οικογένειες, χαμηλή κοινωνική τάξη, φτώχεια, μητέρα εργαζόμενη έξω από το σπίτι, κοινωνική απομόνωση, αλκοολισμός και χρήση τοξικών ουσιών από τους γονείς και άλλοι παράγοντες που προκαλούν κοινωνική αποδιοργάνωση.

· Η εθνο-φυλετική προέλευση

Ο παράγοντας αυτός στις μέρες μας αναδεικνύεται λόγω της μαζικής μετανάστευσης ατόμων, τα οποία δεν ανήκουν ούτε στον πολιτισμό απ΄ όπου προέρχονται ούτε στον πολιτισμό στον οποίο προσπαθούν να ενσωματωθούν.

· Ειδικές μαθησιακές δυσκολίες

Η δυσλεξία καθώς και άλλες μαθησιακές δυσκολίες, όπως οι διαταραχές της προσοχής, της μνήμης, η δυσκολία στην κατάκτηση του γραπτού λόγου και στη χρήση της γλώσσας ως εργαλείου, η δυσκολία στις ανώτερες συνειρμικές λειτουργίες, οι διαταραχές στη λεπτή κινητικότητα-έλλειψη συντονισμού ματιού-χεριού, οι οργανωτικές ανεπάρκειες, οι δυσκολίες στην κοινωνική προσαρμογή.

Τελευταία ενημέρωση: Τετάρτη, 31 Μαρτίου 2010, 09:17