Διαβουλεύσεις για το περιβάλλον μέσω διαδικτύου

Διαβουλεύσεις για το περιβάλλον μέσω διαδικτύου

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ξεκινήσει δύο διαδικτυακές διαβουλεύσεις στον τομέα του περιβάλλοντος. Η πρώτη εξ αυτών αφορά τις εναλλακτικές πολιτικές δυνατότητες που θα μπορούσαν να ενθαρρύνουν τη στροφή προς την αποτελεσματικότερη χρήση των φυσικών πόρων εκ μέρους της ευρωπαϊκής οικονομίας.

Μια δεύτερη διαβούλευση αφορά στη θέση που θα λάβει η Ε.Ε. κατά τη διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για την αειφόρο ανάπτυξη που θα πραγματοποιηθεί στο Ρίο Ντε Τζανέιρο, το 2012. Ανάλογη διαβούλευση έχει επίσης δρομολογηθεί για να συγκεντρωθούν απόψεις σχετικά με την ευρωπαϊκή βιοοικονομία, η οποία καλύπτει επίσης τις πτυχές της αποδοτικότητας των πόρων. Οι διαβουλεύσεις θα διαρκέσουν ως τα μέσα Απριλίου 2011.

Η πρώτη διαβούλευση σχετικά με την αποδοτικότητα των πόρων θα συμβάλει στη σύνταξη χρονοδιαγράμματος για μια Ευρώπη που θα βασίζεται στην αποτελεσματική αξιοποίηση των πόρων, του οποίου η έκδοση αναμένεται το καλοκαίρι του 2011.

Η διαβούλευση έχει ως στόχο την υποβολή προτάσεων για τρεις τομείς – γενικές προτάσεις σχετικά με τη χρήση των πόρων, τις ελλείψεις, τα υφιστάμενα εμπόδια, τους τομείς μείζονος ενδιαφέροντος και τους τομείς πολιτικής που ενδεχομένως θα μπορούσαν να περιληφθούν στο χρονοδιάγραμμα και τις πιθανές εναλλακτικές λύσεις για να ενθαρρυνθεί η αλλαγή της συμπεριφοράς σε ατομικό επίπεδο.

Με 22 ερωτήσεις επιδιώκεται να καταγραφούν οι προτάσεις των δημοσίων αρχών, του ιδιωτικού τομέα, των περιβαλλοντικών φορέων και των ενδιαφερόμενων πολιτών.

Η δεύτερη διαβούλευση αναμένεται να συμβάλει στην επεξεργασία της θέσης της Ε.Ε. κατά τη διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για την αειφόρο ανάπτυξη (Ρίο+20) το 2012.

Η εν λόγω διάσκεψη, γνωστή επίσης ως Ρίο+20 επειδή συμπίπτει με την εικοστή επέτειο της Διάσκεψης για τη Γη που πραγματοποιήθηκε στο Ρίο Ντε Τζανέιρο το 1992, αποσκοπεί στην εξασφάλιση της ανανέωσης των πολιτικών δεσμεύσεων που έχουν ήδη αναληφθεί υπέρ της αειφόρου ανάπτυξης.

Στο πλαίσιο της διάσκεψης αυτής θα επιχειρηθεί η αξιολόγηση της προόδου, ο εντοπισμός των κενών στην εφαρμογή των αναληφθεισών δεσμεύσεων και η αντιμετώπιση των νεοεμφανιζόμενων προκλήσεων με έμφαση σε δύο μείζονα θέματα: «μια πράσινη οικονομία στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και της εξάλειψης της φτώχειας» και «το θεσμικό πλαίσιο για την αειφόρο ανάπτυξη». Η διαβούλευση γίνεται στα αγγλικά, αποτελείται από 13 ανοικτές ερωτήσεις και θα ολοκληρωθεί στα μέσα Απριλίου.

Με βάση τις απαντήσεις θα εκδοθεί ανακοίνωση σχετικά με τη θέση της Ε.Ε. που θα δημοσιευθεί την άνοιξη του 2011 καθώς και τις μετέπειτα συζητήσεις με τα άλλα θεσμικά όργανα της Ε.Ε.. Πρόκειται για διαβούλευση ανοικτή σε όλους τους ενδιαφερομένους στην Ε.Ε. και σε τρίτες χώρες.

Η συμμετοχή μπορεί να εξασφαλιστεί με την αποστολή απαντήσεων σε ορισμένες ή σε όλες τις ερωτήσεις που περιλαμβάνονται στο σχετικό έγγραφο. Μετά την αξιολόγηση των απαντήσεων θα δημοσιευθεί έκθεση σχετικά με την εν λόγω διαβούλευση στον ιστότοπο της Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος.

Τέλος, έχει δρομολογηθεί διαβούλευση και από τη Γενική Διεύθυνση Έρευνας και Καινοτομίας η οποία σχετίζεται με την αποτελεσματική αξιοποίηση των πόρων και άλλες πτυχές της στρατηγικής «Ευρώπη – 2020». Η εν λόγω διαβούλευση εστιάζεται στη σημερινή κατάσταση και στις μελλοντικές δυνατότητες της βιοοικονομίας στην Ευρώπη.

Εκτός από την εξέταση θεμάτων που σχετίζονται με την αποτελεσματική αξιοποίηση των πόρων, η διαβούλευση θέτει ερωτήματα σχετικά με τις δυνατότητες της βιοοικονομίας να προωθήσει την καινοτομία και να διευκολύνει την αντιμετώπιση των κοινωνικών προκλήσεων.

Τα αποτελέσματα θα χρησιμοποιηθούν για την προετοιμασία της «ευρωπαϊκής στρατηγικής και του σχεδίου δράσης για μια αειφόρο βιοοικονομία έως το 2020».

Πρόσβαση για τις Διαβουλεύσεις στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://ec.europa.eu/yourvoice/index_el.htm

Πηγή: EnviSecurity.com

Τελευταία ενημέρωση: Δευτέρα, 28 Φεβρουαρίου 2011, 17:14


Εκτύπωση
Αποστολή
Μέγεθος κειμένου: A A A
Αρχική σελίδα
Ο Κλοντιάν Λεκοτσάι φαίνεται πως δεν είναι ένας απλός δολοφόνος και κοινός εγκληματίας. Σίγουρα, είναι κάτι παραπάνω, αφού για την εξάρθρωση της...