«Στοπ» στα spam

«Στοπ» στα spam

Πρώτη καταχώρηση: Δευτέρα, 2 Μαΐου 2011, 18:16
Με οδηγία της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, επιβάλλονται όρια στα διαφημιστικά email, sms και mms, αλλά και στις διαφημιστικές τηλεφωνικές κλήσεις και τα fax.

Ειδικότερα, με την εν λόγω οδηγία επιδιώκεται η εφαρμογή ενός συστήματος ("opt-out") το οποίο για την αποστολή spam απαιτεί την προηγούμενη ρητή συγκατάθεση του αποδέκτη του διαφημιστικού email, sms, κ.λπ.

Αντίθετα, κατ' εξαίρεση, επιτρέπεται η αποστολή spam χωρίς τη συγκατάθεση του αποδέκτη, υπό την προϋπόθεση ότι ο αποστολέας απέκτησε τα στοιχεία της ηλεκτρονικής διεύθυνσης του αποδέκτη νομίμως, στο πλαίσιο προηγούμενης παρόμοιας συναλλαγής και υπό την πρόσθετη προϋπόθεση ότι παρέχει στον αποδέκτη τη δυνατότητα να ασκήσει το δικαίωμα αντίρρησης, με τρόπο εύκολο και σαφή (σύστημα "opt-out").

Ακόμη, ο χρήστης που ενδιαφέρεται να λαμβάνει διαφημιστικά email, κ.λπ. πρέπει να το δηλώνει γραπτά ή με ηλεκτρονικό τρόπο και η δήλωσή του μπορεί να ανακαλείται οποτεδήποτε.

Τέλος, η οδηγία, στην οποία περιλαμβάνονται τεχνικά μέτρα για την αποφυγή μαζικής αποστολής μηνυμάτων, συνοδεύεται από παράρτημα με παραδείγματα εφαρμογής των ορθών πρακτικών αποστολής spam.

Τελευταία ενημέρωση: Δευτέρα, 2 Μαΐου 2011, 18:18


Εκτύπωση
Αποστολή
Μέγεθος κειμένου: A A A
Αρχική σελίδα