Διευκρινίσεις για την παρακράτηση της έκτακτης εισφοράς

Διευκρινίσεις για την παρακράτηση της έκτακτης εισφοράς

Πρώτη καταχώρηση: Παρασκευή, 9 Σεπτεμβρίου 2011, 14:07
Με εγκύκλιό του, το Υπουργείο Οικονομικών παρέχει οδηγίες για το νέο μέτρο της έκτακτης εισφοράς, ύψους 1% επί των αποδοχών των εργαζομένων στο Δημόσιο.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, η ειδική εισφορά ισχύει αναδρομικά από την πρώτη του χρόνου και οι εισφορές που αναλογούν στο χρονικό διάστημα από 1 Ιανουαρίου 2011 έως 31 Ιουλίου 2011 θα πρέπει να κατανεμηθούν ισόποσα ανά μήνα και να εισπραχθούν μαζί με τις εισφορές των επόμενων μηνών, μέχρι το τέλος του έτους.

Η ειδική εισφορά επιβάλλεται επί του συνόλου των τακτικών αποδοχών και των πρόσθετων αμοιβών και αποζημιώσεων (π.χ. βασικοί μισθοί, πάσης φύσεως επιδόματα, συμπεριλαμβανομένου και του επιδόματος αλλοδαπής, αμοιβές και αποζημιώσεις, τρίμηνες αποδοχές, υπερωρίες, αποζημιώσεις λόγω συμμετοχής σε συλλογικά όργανα, έξοδα κίνησης παγίως καταβαλλόμενα κ.λπ.) για όλους τους μισθοδοτούμενους υπαλλήλους του Δημοσίου, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ, καθώς και τους υπαλλήλους όλων ανεξαιρέτως των Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών και των Ν.Π.Ι.Δ. οι οποίοι δεν είναι ασφαλισμένοι στο Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΠΔΥ).

Σύμφωνα με τις ασφαλιστικές ρυθμίσεις οι οποίες έχουν περιληφθεί στον νόμο «Για την αναμόρφωση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας», (Ν.3996/2011) από την 1 Ιουλίου 2011 υπάγονται υποχρεωτικά στην ασφάλιση του Τομέα Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων και οι εργαζόμενοι με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ανεξάρτητα από τον χρόνο πρόσληψης, οι οποίοι υπάλληλοι του Δημοσίου και των ΝΠΔΔ των οποίων το μόνιμο προσωπικό υπάγεται στην ασφάλιση του Τομέα Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων.

Η ειδική εισφορά η οποία αναλογεί στους υπαλλήλους αυτής της κατηγορίας θα υπολογισθεί αναδρομικά από 1 Ιανουαρίου 2011 έως και 30 Ιουνίου 2011.

Επιμέλεια: Μυρτώ Τσάβαλου

Τελευταία ενημέρωση: Παρασκευή, 9 Σεπτεμβρίου 2011, 14:31


Εκτύπωση
Αποστολή
Μέγεθος κειμένου: A A A
Αρχική σελίδα